Coronavirus en dienstverlening VSBfonds

De overheidsmaatregelen om het coronavirus tegen te gaan zorgen voor veel onzekerheid. Openbare bijeenkomst kunnen niet doorgaan en het ziet er naar uit dat langere tijd het geval zal zijn. De uitwerking van deze maatregelen heeft grote gevolgen. Waarschijnlijk ook voor uw organisatie, uw medewerkers en uw project(en). Wij leven met u mee.  

Uitstel of afstel van uw project

Moet u besluiten tot uitstel of annulering van een door ons ondersteunde project? VSBfonds gaat coulant om met afspraken over de realisatietermijn voor uw project en met een eventuele terugvordering van de donatie. Zie ook de eerste vier vragen in onze Q&A.

Voor initiatiefnemers van culturele projecten hebben Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds 21, VandenEnde Foundation en VSBfonds een gezamenlijke vragenlijst ontwikkeld. Deze kunt u gebruiken ter voorbereiding op contact met ons over de veranderingen in uw project. De vragenlijst vindt u hier

Meer mogelijkheden voor amateurkunstinstellingen

VSBfonds ondersteunt ideeën en initiatieven die uw instelling voor amateurkunst helpen deze lastige coronaperiode door te komen. Lees meer.

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met onze donatie-adviseurs om de mogelijkheden voor ondersteuning van uw plan te bespreken. 

Bereikbaarheid VSBfonds

Vanwege de corona maatregelen werken onze medewerkers zoveel mogelijk thuis. We blijven bereikbaar voor vragen over het aanvragen van donaties en al toegekende donaties. Zie onze contactpagina.

Nieuwe aanvragen

VSBfonds neemt doorlopend aanvragen in behandeling. U kunt de komende tijd uw aanvraag blijven indienen via het online aanvraagformulier. 

Aanvragen

Afspraken

Tot en met februari 2021 gaan alle Donatie-op-Locatiegesprekken en spreekuren in de regio niet door. Onze donatie-adviseurs nemen contact met u op om het gesprek telefonisch of via een videobelprogramma plaats te laten vinden. 

 

Hulp voor culturele sector: Kickstart Cultuurfonds

VSBfonds is een van de initiatiefnemers van het Kickstart Cultuurfonds. Dit fonds biedt financiële ondersteuning aan culturele instellingen om aanpassingen aan de anderhalve metersamenleving door te kunnen voeren. Zodat de deuren open kunnen blijven, producties weer op de planken kunnen en het publiek weer live, fysiek in aanraking komt met kunst en cultuur. Kunst en cultuur verbinden mensen met elkaar en zijn daarmee onmisbaar voor een vitale samenleving.

Het Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds en heeft vanaf begin januari 2021 opnieuw circa 20 miljoen euro beschikbaar.

Voor wie?

Het Kickstart Cultuurfonds is er voor theater- en concertzalen, producenten van professionele podiumkunsten en musea in Nederland. Instellingen die in 2017 – 2020 meerjarige exploitatiesubsidie ontvangen van het Ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen, komen niet voor ondersteuning in aanmerking.

Als u bij Kickstart Cultuurfonds een aanvraag heeft ingediend, kunt u deze in principe niet bij VSBfonds indienen. Is uw aanvraag bij Kickstart Cultuurfonds onderdeel van een veel omvattender project, zoek dan contact met Martine Consten voor overleg over de mogelijkheid bij VSBfonds aan te vragen. Zie ook ons donatiebeleid