Mail ons foto's van uw project

Wij laten met onze communicatiemiddelen graag zien welke projecten wij ondersteunen. Goede foto’s van uw project ontvangen wij daarom graag.

Ons belangrijkste communicatiekanaal is onze website, bezocht door gemiddeld 15.000 mensen per maand. Onze sociale mediakanalen hebben 10.000 volgers. Wij zetten deze, en andere middelen, graag in om te laten zien welke projecten wij ondersteunen. Goede foto’s van uw project zijn vaak sprekender dan teksten. Om uw foto’s te mogen gebruiken en deze goed tot zijn recht te laten komen zijn onderstaande punten van belang.

Formaat

Om geschikt te zijn voor gebruik in onze communicatiemiddelen, moeten de foto’s minimaal 900 pixels breed zijn en 300 dots per inch hebben (dpi).

Om te voorkomen dat u moeite voor niets doet, is het handig om vooraf te kijken uit hoeveel pixels de foto bestaat. Hoe u dat kunt doen, leest u hier.

Rechtenvrij

De foto’s die u ons stuurt zijn rechtenvrij. Daarmee bedoelen we dat wij ze openbaar mogen maken en verveelvoudigen door ze te gebruiken op internet, televisie en in gedrukte media zonder dat de geportretteerde of de fotograaf aanspraak maakt op een vergoeding. 

Type foto’s

De foto’s van uw project:

  • zijn bij voorkeur genomen tijdens de uitvoering van uw project;
  • laten zien waar het project om gaat, het liefst inclusief de mensen voor wie het project bedoeld is;
  • tonen actie of interactie tussen mensen.