Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een VSBfonds Beurs, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Hier vind je de voorwaarden in het kort. 

Om in aanmerking te komen voor een VSBfonds Beurs, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

 

 • VSBfonds Beurzen worden uitgereikt aan studenten met een duidelijke motivatie en maatschappelijke betrokkenheid.
 • Je studieresultaten zijn ruim voldoende, maar selectie vindt vooral plaats op basis van je motivatie, wat je naast je studie hebt gedaan en op de betrokkenheid bij je omgeving. Cijfers vinden wij minder belangrijk.
 • VSBfonds wil nadrukkelijk een laagdrempelige en inclusieve beurs zijn. Wij bekijken altijd de context van iemands persoonlijke situatie.
 • Je rondt een bachelor- of masteropleiding af aan een Nederlandse hogeschool of universiteit waarmee VSBfonds samenwerkt
 • Je Nederlandse afstudeerdatum ligt tussen 1 maart 2020 en 31 december 2022.
 • Je buitenlandse studie of onderzoek start niet eerder dan 1 juli 2022.
 • Je buitenlandse studie of onderzoek is een verdieping of verbreding van je Nederlandse vooropleiding en mag geen onderdeel uitmaken van het curriculum van een Nederlandse opleiding. De beurs is niet bestemd voor stages.
 • De buitenlandse studie of onderzoek periode duurt minimaal 3 en maximaal 24 aaneengesloten maanden.
 • Je studie of het onderzoek verricht je op een hogeschool of universiteit die erkend is door de overheid van dat land of die een goede reputatie heeft.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit.

Lees altijd de volledige lijst met de complete voorwaarden.

Voorwaarden

Voor studenten met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking? Dan is het meestal extra moeilijk om in het buitenland te kunnen doorstuderen of onderzoek te doen. Extra moeilijk betekent vaak ook extra duur. Daarom is er voor jou extra budget beschikbaar.

 • Voor jou gelden dezelfde voorwaarden, maar VSBfonds houdt rekening met jouw persoonlijke situatie.
 • In een bijlage bij het aanvraagformulier geef je duidelijk aan welke extra kosten je moet maken.

Op de pagina studenten met een functiebeperking vind je meer informatie.

Tijdpad

September 2021
Aanvragen voor de ronde van 2022 is vanaf nu mogelijk

1 maart 2022
Uiterste datum voor het aanvragen van VSBfonds Beurs 2022

1 maart – 5 april 2022
Schriftelijke en mondelinge fase van de selectie

6 april 2022
Voordracht van de kandidaten door de onderwijsinstellingen

17 mei 2022
Definitieve toekenning van de beurs

10 juni 2022
Uitreiking VSBfonds Beurzen 2022

1 juli 2022 – 30 juni 2023
Periode van vertrek met een toegekende Beurs