Procedure

Voor de behandeling van de meer dan 3.000 aanvragen die wij jaarlijks ontvangen, werken wij met een vaste procedure. U kunt een donatie voor een project en een beurs aanvragen. Voor het aanvragen van een beurs kijkt u bij Beurzen. Als u een donatie wilt aanvragen, dan geldt onderstaande procedure.

Behandeltermijn

U kunt een aanvraag het hele jaar door indienen. Wij kennen het hele jaar door donaties toe. Voorwaarde is wel dat wij uw aanvraag minimaal vier maanden vóór de start van uw project ontvangen. Wij hebben vier maanden nodig om uw aanvraag te onderzoeken en te beoordelen.

Aanvraag indienen

Uw aanvraag voor een donatie kunt u online indienen via het aanvraagformulier. U maakt een account aan en opent het formulier waarin u vragen beantwoordt en bijlagen toevoegt. Daarna verzendt u het digitale formulier. U krijgt binnen enkele weken bericht of uw aanvraag in behandeling wordt genomen of wordt afgewezen.

Status aanvraag online volgen
U kunt via uw eigen account de status van uw aanvraag volgen. Bij statuswijzigingen ontvangt u van ons e-mails met een link naar de inlogpagina van uw account. De voortgangsinformatie staat voor u klaar in tekstvensters gekoppeld aan de statusbalk die bij uw aanvraag hoort.

Behandeling aanvraag

Zodra wij het online vragenformulier hebben ontvangen, beoordelen wij of uw aanvraag aansluit bij onze criteria en beleidskeuzes. Als uw aanvraag hier niet aan voldoet, ontvangt u van ons een afwijzing.

Als uw aanvraag wel bij onze criteria en ons beleid aansluit, ontvangt u van ons het verzoek om aanvullende vragen te beantwoorden en extra documenten mee te sturen. In die vervolgvragen gaan wij dieper in op uw plan. Zodra wij uw antwoorden hierop hebben ontvangen, beoordelen onze adviseurs uw aanvraag vervolgens inhoudelijk en financieel.

De inhoudelijke beoordeling hangt van allerlei factoren af. Zoals aansluiting bij ons donatiebeleid, vergelijking met andere aanvragen, beschikbare budget, eventuele bijzondere omstandigheden etc. Tijdens de inhoudelijke beoordeling kan het voorkomen dat de behandelend adviseur contact met u opneemt voor aanvullende informatie.

In sommige gevallen hebben wij aan de antwoorden op de eerste vragen voldoende om een positief besluit te kunnen nemen over een donatie aan uw project. U ontvangt dan geen verzoek aanvullende vragen te beantwoorden.

Het uiteindelijke besluit over wel of niet toekennen van een donatie laten wij u schriftelijk weten. 

Na bevestiging donatie

Nadat wij schriftelijk hebben bevestigd dat wij uw project met een donatie ondersteunen, gaan wij met u een donatieovereenkomst aan. In deze overeenkomst staan, naast algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden voor de verdere afhandeling van uw donatieverzoek.

Pas als de begroting en dekking van uw plan helemaal rond zijn en het project daadwerkelijk doorgaat, betalen wij de donatie aan u uit.

Evaluatie

Bij toekenningen tot € 30.000 verwachten wij van u dat u binnen drie maanden na afloop van uw project inhoudelijke en financiële vragen beantwoord en documenten upload in ons online evaluatieformulier. Dit formulier is na toekenning van een donatie in te zien op uw account.

Bij toegekende donaties van € 30.000 en hoger, vragen wij u om uw project te evalueren en om een controleverklaring van een accountant waarin bevestigd wordt dat onze donatie volgens afspraak is besteed.

Sluiten