Vraag & Antwoord

Hieronder geven wij antwoord op enkele veelgestelde vragen.

Meer antwoorden nodig? Neemt u dan contact op met de afdeling Voorlichting van VSBfonds.

Heeft u specifiek een vraag over het Beurzenprogramma van VSBfonds? Kijk dan op praktische informatie onder Beurzen.


Hoe worden nieuwe donatieverzoeken beoordeeld?
VSBfonds kent donaties toe aan projecten die:

  • een concreet projectdoel hebben dat een eenduidige bijdrage levert aan het realiseren van de VSBfonds doelstellingen;
  • aansluiten op het VSBfonds beleid van de twee aandachtsgebieden Mens & Maatschappij  en Kunst & Cultuur;
  • en voldoen aan de algemene criteria die VSBfonds heeft opgesteld (zie Aanvragen). 

Als mijn project aansluit bij het beleid, is een donatie dan zeker?
Als uw project aansluit bij onze beleidsdoelstellingen, dan biedt dat nog geen garantie op een financiële bijdrage van VSBfonds. Wij ontvangen veel meer aanvragen dan wij kunnen honoreren en moeten dus keuzes maken. Deze keuzes zijn onder andere afhankelijk van de mate waarin uw project aansluit bij onze doelstellingen, de kwaliteit van het project, de (financiële) haalbaarheid, (breed) draagvlak en het werkveld. Vaak wordt de keuze ook bepaald door de afweging ten opzichte van andere, vergelijkbare projecten. 

Wanneer is de volgende deadline om een aanvraag in te dienen?
U kunt altijd aanvragen indienen. Hiervoor geldt geen uiterste inleverdatum. Wel moet de aanvraag vier maanden voor de start van het project door ons zijn ontvangen. 

Hoelang duurt de behandeling van mijn aanvraag?
Voor alle aanvragen geldt dat u uw aanvraag minimaal vier maanden voor de aanvangsdatum van het project bij ons moet indienen. VSBfonds streeft naar een zo kort mogelijke behandeltermijn. Onze adviseurs zetten zich in om uw aanvraag binnen maximaal vier maanden te behandelen.

In een enkel geval kan het voorkomen dat de behandeling van een aanvraag langer duurt. Vaak komt dat doordat de aanvrager nog essentiële en soms extra informatie moet aanleveren.

Wij verwachten van u dat u uw aanvraag zodanig op tijd indient dat er, na ons besluit, nog een voldoende verantwoorde periode ligt tot het moment van de start van het project. Dit om te voorkomen dat de consequenties van een negatief besluit u of uw project onevenredig zou schaden. 

Hoe kan ik een aanvraag indienen bij VSBfonds?
Bij het onderdeel Aanvragen op deze website vindt u meer informatie over het indienen van een donatieverzoek. Een link naar het aanvraagformulier staat op de webpagina's over beleidscriteria voor culturele en sociale projecten.  

Kan ik met iemand van het fonds overleggen voordat ik mijn aanvraag indien?
U kunt telefonisch onze voorlichters bereiken 030 230 33 03 of via info@vsbfonds.nl uw vraag stellen. 

Hoe is het jaarlijkse donatiebudget van € 26 miljoen opgebouwd?
Voor Kunst & Cultuur heeft VSBfonds een jaarlijks donatiebudget van € 16 miljoen. Hiervan is € 6 miljoen voor projecten met een lokale of regionale uitstraling.  

Voor Mens & Maatschappij is € 9 miljoen per jaar gereserveerd. Hiervan is
€ 3 miljoen voor regionale projecten en € 6 miljoen voor grote Mens & Maatschappij donaties.

Voor het Beurzenprogramma is een jaarbudget van € 1 miljoen beschikbaar. 

Kan ik ook voor een plaatselijk/klein project een aanvraag indienen?
Ja. Voor alle projecten - passend bij ons beleid en voorwaarden - (heel) klein of (heel) groot kan een aanvraag bij ons worden ingediend.

Kan ik het logo van VSBfonds gebruiken?
Ja, graag zelfs. Wij stellen het op prijs als organisaties die een toekenning van ons ontvangen hebben, ons logo in hun communicatie-uitingen opnemen. Meer informatie over het gebruik van het logo vindt u op deze website onder Logo en Logogebruik. Daarnaast kunt u ook via andere kanalen over de ondersteuning door VSBfonds communiceren. Wij doen u graag suggesties. Kijk daarvoor op Communicatie  en neemt u vooral contact op met onze afdeling communicatie, bijvoorbeeld via het e-mailadres: communicatie@vsbfonds.nl 

Heeft VSBfonds ook een jaarverslag?
Ja. VSBfonds publiceert ieder jaar een digitaal jaarverslag. U kunt het jaarverslag via onze website lezen. Klik hier.

Sluiten