Introductie

VSBfonds heeft een beurs voor studie of onderzoek in het buitenland. Met een VSBfonds Beurs kun je na afronding van je opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit in het buitenland verder studeren of onderzoek doen.

Aanvragen kan tot en met 1 maart 2017

Er is ook een beurs voor jou! Kijk hier voor de Quickscan. Of kijk hier voor een korte animatiefilm over de voorwaarden.

Vanaf begin september 2016 start een nieuwe aanvraagronde voor studenten die na 1 juli 2017 zullen starten met een buitenlandse studie of onderzoek. De selectie vindt plaats in maart - april 2017.

Ga hier naar het aanvraagformulier.

Voorwaarden

Heb je plannen om na 1 juli 2017 te starten met een buitenlandse studie? De beurs is voor elke voltijdstudent die afstudeert als bachelor of als master aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. De VSBfonds Beurs is uitsluitend bestemd voor studie of onderzoek, aanvullend op het curriculum van de Nederlandse opleiding en mag daar geen onderdeel van uitmaken. Stages komen niet in aanmerking. De duur van de studie of de periode van onderzoek in het buitenland is minimaal 3 en maximaal 24 aaneengesloten maanden. Kijk voor meer informatie onder de 'Voorwaarden'

VSBfonds Beurs aanvragen

De VSBfonds Beurs bedraagt maximaal 10.000 euro en is een schenking. Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van het studieplan en begroting. 

VSBfonds stelt elk jaar een groot aantal beurzen beschikbaar voor studenten die aantoonbaar betrokken zijn bij hun omgeving en die zich graag verder willen ontwikkelen. Je hoeft geen bolleboos te zijn, maar je hebt wel goede studieresultaten behaald. Jij bepaalt zelf wat je gaat doen, waar en waarom. Vervolgens overtuig je ons waarom jouw plan bijzonder is en waarom wij jouw plannen zouden moeten ondersteunen.

Waarom een beurzenprogramma?

VSBfonds vindt het belangrijk om maatschappelijk betrokken studenten te ondersteunen in hun ambitie om kennis en ervaring op te doen in het buitenland. Zij nemen deze kennis en ervaring weer mee terug naar Nederland en verrijken daarmee onze samenleving. VSBfonds selecteert studenten die een brede betrokkenheid bij hun omgeving laten zien. Wij doen dat vanuit de verwachting dat die betrokkenheid in hun verdere leven een rol zal blijven spelen en dat zij in de toekomst mogelijk initiatiefnemers en bestuurders worden van mooie maatschappelijke en culturele projecten en organisaties.

Meer weten?

Neem voor vragen over het beurzenprogramma in eerste instantie contact op met het bureau buitenland (of vergelijkbare dienst) van je eigen onderwijsinstelling. Klik hier voor de lijst met namen en telefoonnummers van contactpersonen. 

VSBfonds heeft de uitvoering van het Beurzenprogramma overgedragen aan EP-Nuffic in Den Haag. Voor vragen over de VSBfonds Beurzen kan je je dus ook wenden tot EP-Nuffic, telefoon (070) 4260247, e-mail Jeannette Ginter.

Aanvragen?

Ga hier naar het aanvraagformulier.

Sluiten