Beurzen 2016 in cijfers

De VSBfonds Beurzen zijn voor studenten die in Nederland afstuderen aan een universiteit of hogeschool en die verder willen studeren of onderzoek gaan doen in het buitenland.

Vanaf september 2015 konden studenten zich inschrijven door de ronde van 2016. De inschrijving is 1 maart 2016 gesloten. In maart 2015 zijn verspreid door het land in totaal 443 selectiegesprekken gevoerd. In mei 2016 zijn 165 VSBfonds Beurzen toegekend voor een totaalbedrag van € 1.317.500.

Beurzen 2016 in cijfers
  2015 2016
Besteed budget € 1,3 miljoen € 1,3 miljoen
Totaal aantal beurzen 165 165
Waarvan reservekandidaten 10 (voorgedragen 41) 10 (voorgedragen 44)

 

Verdeling beurzen over universiteiten en hogescholen

In totaal deden 607 studenten een aanvraag. De kans om een VSBfonds Beurs te bemachtigen was in 2016 27%. In 2015 was dat 30%. Op de universiteiten was relatief meer concurrentie (25% kans) dan op de hogescholen (30% kans).
De meeste aanvragen kwamen in 2016 van de Universiteit Utrecht (66) en van de Universiteit van Amsterdam (65).

Verdeling Beurzen WO & HBO 
  2015 2016
Beurzen universiteit 83 (50%) 77 (47%)
Masterstudent 25 29
Bachelorstudent 58 48
Beurzen hogeschool 82 (50%) 88 (53%)
Masterstudent 2 3
Bachelorstudent 80 85

 

Hoogte van de beurs
De hoogte van de VSBfonds Beurs bedraagt in principe maximaal € 10.000,- voor een tweejarige studie- of onderzoeksplannen. Voor alle plannen korten dan twee academische jaren is het maximale beursbedrag € 7.000,-.
Relatief veel studenten vragen de VSBfonds Beurs aan voor een éénjarige master, vandaar het hoge percentage beurzen van € 7.000,-. De beurzen lager dan € 7.000,- zijn vaak voor korte studie- of onderzoeksplannen.
Voor studenten met een ernstige beperking is het in sommige gevallen mogelijk om een beursbedrag hoger dan € 10.000,- te krijgen. In 2014 is twee keer een hogere beurs uitgekeerd. In 2015 en in 2016 niet. 

Hoogte van de beurzen
Bedrag 2015 2016
> € 10.000 0 0
€ 10.000 59 beurzen (36%) 55 beurzen (33%)
€ 7.000 106 beurzen (64%) 108 beurzen (66%)
< € 7.000 0 2 beurzen (1%)

 

Bestemmingen
De bursalen 2016 zullen uitzwermen naar 23 verschillende landen. Traditioneel kiezen veel studenten voor Engelstalige landen. In 2016 was dit 63%. Daarvan gaat het overgrote deel naar het Verenigd Koninkrijk (54% totaal).
De VSBfonds bursalen kiezen ook in 2016 nog steeds massaal voor een bestemming binnen Europa (90%). Behalve het Verenigd Koninkrijk blijft Scandinavië een populaire bestemming. Het hoger onderwijs in die landen heeft een goede reputatie en is bovendien gratis. Duitsland is sinds 2012 in opkomst.
Onze landenlijst telt nog steeds totaal 74 bestemmingen.
Verreweg de meest studenten gebruiken de beurs voor een masteropleiding (bijna 86%). De overigen kiezen voor onderzoek of een PhD, of voor een ander programma. Vrijwel alle studenten kiezen een Engelstalige studie of onderzoek.

Bestemmingen
  2015 2016
West-Europa excl. VK 18% 23%
Verenigd Koninkrijk 51% 54%
Scandinavië 11% 13%
Oost-Europa & Midden Oosten 4% 2%
Noord-Amerika 10% 4%
Midden-, Zuid-Amerika & Caribbean 1% 0%
Azië / Oceanië 4% 3%
Afrika 1% 1%

 

Studieachtergrond
Voor de VSBfonds Beurzen komen studenten uit alle studierichtingen in aanmerking. Traditioneel zijn er veel bursalen uit culturele en maatschappelijke studierichtingen. De laatste paar jaar zijn er steeds meer aanvragen van studenten Natuurwetenschappen & Techniek, dit aantal steeg in 2015 fors, in 2016 was het weer iets minder. Ook in 2016 waren er opnieuw maar weinig aanvragen van studenten uit Onderwijs en Agrarische studierichtingen. 

Studieachtergrond bursalen
Studieachtergrond 2015 2016
Taal, Cultuur, Kunsten 23% 22%
Natuurwetenschappen en Techniek 19% 17%
Gedrag & Maatschappij 18% 18%
Economie 14% 20%
Rechten 12% 8%
Gezondheid, Geneeskunde 11% 12%
Onderwijs 2% 2%
Agrarisch 1% 1%

 

 

Sluiten