Informatie voor instellingen

VSBfonds werkt voor het Beurzenprogramma samen met 38 Nederlandse Hoger Onderwijsinstellingen. Op iedere instelling is één contactpersoon voor de VSBfonds Beurzen. Deze contactpersoon is zowel voor VSBfonds, Nuffic als voor de studenten het centrale aanspreekpunt over de VSBfonds Beurzen. Door deze samenwerking zijn wij in staat bevlogen en ambitieuze studenten in heel Nederland en uit alle disciplines te bereiken.

Ieder jaar worden in oktober de beschikbare VSBfonds Beurzen verdeeld over de universiteiten en hogescholen waarmee wij samenwerken. Deze verdeling geschiedt gedeeltelijk op basis van de omvang van de instelling (gemeten naar het aantal ingeschreven voltijd studenten in de master- en bachelorfase) en gedeeltelijk op basis van de gebleken belangstelling op de betreffende instelling. Zie quotum voor de deelnemende instellingen en de verdeling van de VSBfonds Beurzen 2017. De verdeling van de VSBfonds Beurzen 2018 zal half oktober bekend gemaakt worden.  

In ruil voor het beschikbaar stellen van de VSBfonds Beurzen krijgen de universiteiten en hogescholen een aantal taken en voorrechten:

  • Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de voorlichting en promotie over de VSBfonds Beurzen op de eigen instelling; onder studenten, docenten en medewerkers
  • Zij voeren zelf de selectieprocedure uit conform de richtlijnen van VSBfonds
  • Zij  dragen zelf hun eigen kandidaten voor.

De informatie in dit deel van de website is voor al onze contactpersonen en heeft als doel hen te ondersteunen in hun werkzaamheden voor de VSBfonds Beurzen.

Voor vragen of opmerkingen kunnen julllie je alltijd wenden tot Jeanette Ginter of Inge Schouten bij Nuffic.

Sluiten