Facts & Figures 2017

De VSBfonds Beurzen zijn voor studenten die in Nederland afstuderen aan een universiteit of hogeschool en die verder willen studeren of onderzoek gaan doen in het buitenland. In 2017 zijn wederom 165 VSBfonds Beurzen uitgereikt aan maatschappelijk betrokken studenten. De beurzen zijn verdeeld over 38 deelnemende HBO- en WO instellingen. De aantallen worden voor de helft bepaald door de grootte van de instelling en voor de helft op basis van 'past performance'.

Vanaf september 2016 konden studenten zich inschrijven door de ronde van 2017. De inschrijving is 1 maart 2017 gesloten. In maart 2017 zijn verspreid door het land in totaal 443 selectiegesprekken gevoerd. In mei 2017 zijn 165 VSBfonds Beurzen toegekend voor een totaalbedrag van € 1.381.500.

Beurzen 2017 in cijfers
  2016 2017
Besteed budget € 1,3 miljoen € 1,38 miljoen
Totaal aantal beurzen 165 165
Waarvan reservekandidaten 10 (voorgedragen 41) 6 (voorgedragen 39)

Er waren 20 reservekandidaten die op een wachtlijst zijn geplaatst. Zij maken tot het eind 2017 nog kans om alsnog een VSBfonds beurs te krijgen.

Verdeling beurzen over universiteiten en hogescholen

In totaal deden 529 studenten een aanvraag. De kans om een VSBfonds Beurs te bemachtigen was in 2017 31%. In 2016 was dat 27%. Het totale aantal aanvragen nam in 2017 dus af. Op de universiteiten was relatief meer concurrentie (28% kans) dan op de hogescholen (34% kans).
De meeste aanvragen kwamen in 2017 van de Universiteit van Amsterdam (48) en van de Universiteit Leiden (40). Bij de hogescholen kwamen de meeste aanvragen van studenten van de Hogeschool van Amsterdam (29) en van de Hogeschool Utrecht (22).

 

Verdeling Beurzen WO & HBO 
  2016 2017
Beurzen universiteit 77 (47%)  80 (48%)
Masterstudent 29  22
Bachelorstudent 48  58
Beurzen hogeschool 88 (53%)  85 (52%)
Masterstudent 3  
Bachelorstudent 85  85

 

Hoogte van de beurs
De hoogte van de VSBfonds Beurs bedraagt in principe maximaal € 10.000,- voor een tweejarige studie- of onderzoeksplannen. Voor alle plannen korten dan twee academische jaren is het maximale beursbedrag € 7.000,-.
Relatief veel studenten vragen de VSBfonds Beurs aan voor een éénjarige master, vandaar het hoge percentage beurzen van € 7.000,-. De beurzen lager dan € 7.000,- zijn vaak voor korte studie- of onderzoeksplannen.
Voor studenten met een functiebeperking is het in sommige gevallen mogelijk om een beursbedrag hoger dan € 10.000,- te krijgen. In 2014 is twee keer een hogere beurs uitgekeerd. In 2015 en in 2016 niet. In 2017 wel weer één hogere beurs.

Hoogte van de beurzen
Bedrag 2016 2017
> € 10.000 0 1 beurs (1%)
€ 10.000 55 beurzen (33%) 75 beurzen (45%)
€ 7.000 108 beurzen (66%) 86 beurzen (52%)
< € 7.000 2 beurzen (1%) 3 beurzen (2%)

 

Bestemmingen
De bursalen 2017 zullen uitzwermen naar 26 verschillende landen. Traditioneel kiezen veel studenten voor Engelstalige landen. In 2016 was dit 63%, in 2017 53%. Daarvan gaat het overgrote deel naar het Verenigd Koninkrijk (48% totaal).
De VSBfonds bursalen kiezen ook in 2017 nog steeds massaal voor een bestemming binnen Europa (88%). Behalve het Verenigd Koninkrijk blijft Scandinavië een populaire bestemming. Het hoger onderwijs in die landen heeft een goede reputatie en is bovendien gratis.  Zweden staat op de tweede plaats met 12% van de studenten. Enkele studenten kiezen voor Australië, Japan, Singapore of de Verenigde Staten.
 Verreweg de meest studenten gebruiken de beurs voor een masteropleiding (bijna 93%). De overigen kiezen voor onderzoek of een PhD, of voor een ander programma. Vrijwel alle studenten kiezen een Engelstalige studie of onderzoek.

Bestemmingen
  2016 2017
West-Europa excl. VK 23% 22%
Verenigd Koninkrijk 54% 47%
Scandinavië 13% 16%
Oost-Europa & Midden Oosten 2% 6%
Noord-Amerika 4% 4%
Midden-, Zuid-Amerika & Caribbean 0% 0%
Azië / Oceanië 3% 5%
Afrika 1% 0%

 

Studieachtergrond
Voor de VSBfonds Beurzen komen studenten uit alle studierichtingen in aanmerking. Traditioneel zijn er veel bursalen uit culturele en maatschappelijke studierichtingen. De laatste paar jaar zijn er steeds meer aanvragen van studenten Natuurwetenschappen & Techniek. Ook in 2017 waren er opnieuw maar weinig aanvragen van studenten uit Onderwijs en Agrarische studierichtingen. 

Studieachtergrond bursalen
Studieachtergrond 2016 2017
Taal, Cultuur, Kunsten 22% 22%
Natuurwetenschappen en Techniek 17% 19%
Gedrag & Maatschappij 18% 19%
Economie 20% 16%
Rechten 8% 11%
Gezondheid, Geneeskunde 12% 9%
Onderwijs 2% 2%
Agrarisch 1% 1%

Op 9 juni 2017 vond de VSBfonds Beurzendag plaats in Amsterdam Zuidoost. Leuk dat er ook weer een aantal contactpersonen aanwezig waren! Kijk hier voor het verslag en filmpje en foto's.

 

Sluiten