Praktische informatie

De VSBfonds Beurzen zijn heel expliciet bedoeld voor studenten die in Nederland al minimaal een bachelordiploma hebben behaald en die daarnĂ  nog een buitenlandse vervolgstudie of -onderzoek willen gaan doen, die op geen enkele manier onderdeel uitmaakt van het curriculum van de Nederlandse opleiding. De informatie op deze webpagina's gaat hoofdzakelijk hier over.

Over studie, uitwisseling of stage in het buitenland als onderdeel van je Nederlandse studie gaat deze informatie dus niet.

Het is niet voor niets dat VSBfonds voor de uitvoering van haar beurzenprogramma nauw samenwerkt met Nuffic en met 38 universiteiten en hogescholen in Nederland. Veel van de informatie die je zoekt is daar te vinden.

Kijk op de website van Nuffic voor algemene informatie per land over Hoger Onderwijs, over huisvesting, over visa, verzekeringen en natuurlijk over financiering en beurzen. Je vindt deze informatie op http://www.wilweg.nl .

Op iedere universiteit of hogeschool in Nederland is wel een Bureau Buitenland, Internationalisering of Studentenservices waar veel informatie te vinden is over studeren in het buitenland. Vaak werkt daar ook de contactpersoon van onze beurzen. Je zoektocht zou daar kunnen beginnen. 

Sluiten