Corporate tekst

Ook u kunt ons helpen om Nederland te laten zien waaruit het werk van VSBfonds bestaat. U kunt onderstaande tekst gebruiken in uw communicatie over VSBfonds:

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

Schrijfwijze naam
VSBfonds wordt aan elkaar geschreven. 'VSB' met kapitalen en 'fonds' in onderkast.


In English
You too, can help us to show the Netherlands what the work of VSBfonds entails. Please use the text below in your communications on VSBfonds:

VSBfonds is a Dutch fund supporting initiatives that contribute to a society in which everyone actively participates, feels involved and has the opportunity to grow personally and socially. VSBfonds is active in the following areas:

  • People & Society: for social initiatives that promote participation
  • Arts & Culture: for plans that enable more people to enjoy the arts and cultural heritage
  • Scholarships for students who want to continue studying or doing research abroad.

VSBfonds supports projects with funding, knowledge, experience and a professional network. The fund only supports projects that take place in the Netherlands and are organised by organisations  based in the Netherlands. All correspondence with VSBfonds takes place in Dutch.

 

Sluiten