Verantwoording van ons werk

Ieder kwartaal maakt VSBfonds de balans op van wat we doen. Slagen we er voldoende in om onze missie te realiseren? Die is: bijdragen aan een samenleving waar iedereen aan mee doet; mensen elkaar ontmoeten en begrijpen; elkaar inspireren en de kans krijgen om maatschappelijk en persoonlijk te groeien. Dit doen we door sociale en culturele projecten te ondersteunen die hier aan bijdragen en beurzen te verstrekken aan studenten voor vervolgstudie of onderzoek in het buitenland. 

Op deze pagina vindt u elk kwartaal een update over hoe we ons werk doen en wat de resultaten daarvan zijn. De rapportages zijn cumulatief, dus ieder kwartaal ziet u waar we op dat moment in het jaar staan. Het jaarverslag over 2015 is ook hier opgenomen.  

Gedoneerd tot nu toe

VSBfonds heeft dit jaar € 27,9 miljoen beschikbaar voor donaties aan sociale en culturele projecten en voor beurzen.

Aangenaam kennismaken
66.226

U zoekt vaak contact met ons. Veelal om vooraf te bekijken of uw aanvraag kans maakt op een donatie.

De gemiddelde behandeltijd
3,0

De behandeltijd is de doorlooptijd in maanden van alle aanvragen die we in behandeling nemen. We rekenen de tijd van aanvraag tot beslissing. 

Aantal ingediende aanvragen

Voldoet uw aanvraag voor een project aan de algemene criteria voor het indienen van een aanvraag? Dan nemen we hem in behandeling.

Bent u tevreden?

We ontvingen geen klachten. En u deed mee aan een klanttevredenheidsonderzoek.

Onze organisatie

We ondersteunen plannen voor een betere samenleving. Met geld en met de kennis, ervaring en het netwerk van medewerkers.

Projecten in het hele land
87
81
17
20
8
17
28
53
2
42
22
7
Landelijke projecten
86

In heel Nederland zetten mensen zich namens verenigingen en stichtingen in om de samenleving een beetje mooier te maken.

Lees verder
Genoemd in de pers

De pers besteedt regelmatig aandacht aan projecten die we ondersteunen. 

Jaarthema 2016: Doelmatigheid

Net als vorig jaar is ook in 2016 doelmatigheid het jaarthema. Ons streven is om die projecten te ondersteunen die de meeste impact hebben. Deze helpen ons immers het beste om onze beleidsdoelstellingen te realiseren. De onderzoeken die we hiervoor doen, leiden mogelijk tot aanpassing van onze beleidscriteria.

Het meten van doelmatigheid is geen eenvoudige opgave. U kunt in de kwartaalrapportages van vorig en dit jaar lezen hoe onze zoektocht verloopt naar goede manieren van effect- en impactmeeting.

Lees meer over de stappen die we dit jaar hebben gezet in:

> het eerste kwartaal
> het tweede kwartaal
> het derde kwartaal
> het vierde kwartaal.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over dit kwartaalverslag? Geef ze dan hier aan ons door.


Ideeën en tips

afdeling Communicatie & Voorlichitng

Beste Marieke, de afkorting VSB staat voor Verenigde Spaarbank, de bank waaruit VSBfonds is voortgekomen. Je kunt meer informatie vinden op www.vsbfonds.nl/vsbfonds/historie .

Marieke Meerkerk

Een hele simpele vraag: 'Waar staan de letters VSB voor?'

Marina de Kanter

Wat super dat dit er nu is!! En wat mooi zoals met doorklikken de extra informatie te voorschijn komt.

Sluiten