Verantwoording van ons werk

Ieder kwartaal maakt VSBfonds de balans op van wat we doen. Slagen we er voldoende in om onze missie te realiseren? Die is: bijdragen aan een samenleving waar iedereen aan mee doet; mensen elkaar ontmoeten en begrijpen; elkaar inspireren en de kans krijgen om maatschappelijk en persoonlijk te groeien. Dit doen we door sociale en culturele projecten te ondersteunen die hier aan bijdragen en beurzen te verstrekken aan studenten voor vervolgstudie of onderzoek in het buitenland. 

Op deze pagina vindt u elk kwartaal een update over hoe we ons werk doen en wat de resultaten daarvan zijn. De rapportages zijn cumulatief, dus ieder kwartaal ziet u waar we op dat moment in het jaar staan. Ook kunt u de jaarverslagen van de afgelopen twee jaar nalezen.  

Gedoneerd tot nu toe

VSBfonds heeft dit jaar € 27,4 miljoen beschikbaar voor donaties aan sociale en culturele projecten en voor beurzen.

Aangenaam kennismaken
2.793

U zoekt vaak contact met ons. Veelal om vooraf te bekijken of uw aanvraag kans maakt op een donatie.

De gemiddelde behandeltijd
2,9

De behandeltijd is de doorlooptijd in maanden: van aanvraag tot beslissing. 

Aantal ingediende aanvragen

Voldoet uw aanvraag voor een project aan de algemene indieningscriteria? Dan nemen we hem in behandeling.

Bent u tevreden?

We ontvingen geen klachten. En u deed mee aan een klanttevredenheidsonderzoek.

Onze organisatie

We ondersteunen plannen voor een betere samenleving. Met geld en met de kennis, ervaring en het netwerk van medewerkers.

Projecten in het hele land
72
56
14
23
16
14
23
25
6
32
8
4
Landelijke projecten
67

In heel Nederland zetten mensen zich namens verenigingen en stichtingen in om de samenleving een beetje mooier te maken.

Lees verder
Genoemd in de pers

De pers besteedt regelmatig aandacht aan projecten die we ondersteunen. 

Jaarthema 2017: Herijking

Met de komst van de nieuwe directeur per 1 maart 2016 werd tegelijkertijd een start gemaakt met een herijking van de koers die VSBfonds vaart. Centraal staat de vraag of de missie en visie nog voldoende zijn afgestemd op de huidige samenleving. In november 2016 kreeg de directeur groen licht om samen met de medewerkers de uitwerking ter hand te nemen.

Kort samengevat gaat het om het bevorderen van actief burgerschap waarbij het fonds focus in zijn activiteiten wil, meer nadruk zal leggen op het behalen van maatschappelijk effect en tegelijkertijd meer pluriform en duurzaam zal zijn.

Daarnaast worden enkele experimenten georganiseerd waaronder de organisatie van een maatschappelijk inspiratiejaar en een versterkingsprogramma voor een stad.

Lees meer over de stappen die we dit jaar gezet hebben in:

> het eerste kwartaal

> het tweede kwartaal

 

Heeft u vragen of opmerkingen over dit kwartaalverslag? Geef ze dan hier aan ons door.


Sluiten