Gezocht: ideeën tegen discriminatie en vooroordelen

Helaas leven we nog steeds in een wereld, waarin we fysiek afstand van elkaar moeten houden. Een wereld waarin we niet meer alles kunnen doen wat we voorheen wel konden. Er heerst een algemeen gevoel van beperking in bewegingsvrijheid. Voor sommige mensen was dat gevoel er al vóórdat het coronavirus ons bereikte.

Allerlei groepen mensen in onze samenleving worden door vooroordelen en discriminatie beperkt in hun doen en laten. Angst en onzekerheid over de toekomst kunnen vooroordelen en discriminatie versterken. Een zondebok is dan snel gevonden. Ook door de beperkte bewegingsvrijheid kunnen spanningen oplopen. Binnen het gezin of daarbuiten. Ook in buurten en wijken kunnen spanningen tussen bijvoorbeeld verschillende bevolkingsgroepen oplopen.

Als we iets van de coronacrisis kunnen opsteken is het wel hoe belangrijk het is, om ons solidair te voelen met elkaar. Ongeacht leeftijd, afkomst, sekse, seksuele voorkeur, religie, functiebeperking en sociaaleconomische status. En dat we met elkaar in verbinding moeten blijven, nu en na de coronacrisis.

 

VSBfonds zoekt ideeën tegen discriminatie en vooroordelen! Lees hieronder wat u kunt doen.

Uw idee kan gaan over het tegengaan van allerlei vormen en uitingen van discriminatie, vooroordelen en achterstelling: leeftijd, afkomst, sekse, seksuele voorkeur, religie, functiebeperking en lage sociaal economische status. Of het tegelijk optreden van verschillende vormen en uitingen van discriminatie. Het tegengaan hiervan zien wij als een belangrijke stap op weg naar een gelijkwaardige samenleving.

Hoe werkt het?

Tot 4 juli 2021 kunt u een idee indienen.

Waar kijken we naar bij de beoordeling?

 • Doel van uw project is het tegengaan of verminderen van een vorm of uiting van discriminatie en vooroordelen.
 • We steunen graag projecten die de doelgroep deels of helemaal zelf heeft bedacht en gaat uitvoeren. Bij de uitvoering kunnen zowel vrijwilligers als betaalde professionals betrokken zijn.
 • We steunen plannen die op een zo concreet mogelijk wijze bijdragen aan de beoogde doelstelling. Er staan concrete, mensgerichte activiteiten in beschreven. We ondersteunen geen plannen met als doel het ontwikkelen van een methodiek of het doen van onderzoek. In het plan staan nieuwe activiteiten en geen al lopende activiteiten.
 • De organisatie namens welke u het plan indient, beschikt over voldoende organisatiekracht om de plannen uit te voeren. De organisatie is de aangewezen partij om de voorgestelde activiteiten uit te voeren.

Alleen plannen waarin bovenstaande punten zijn opgenomen, komen in aanmerking voor financiering.

Voorwaarden

 • Uw project vindt plaats in Nederland.
 • U bent een private rechtspersoon, zoals een stichting of vereniging. Wij steunen geen projecten van individuen.
 • Uw project heeft geen politiek of religieus doel.
 • Uw project heeft een maximale looptijd van 1 jaar.
 • U vraagt een maximale bijdrage van 20.000 euro.

Beoordeling 

 • Wij betrekken een speciaal aangestelde adviescommissie bij de beoordeling van uw plan. De commissie zal bestaan uit mensen die gezamenlijk een breed pallet van verschillende achtergronden en disciplines vertegenwoordigen. Later dit jaar zullen wij deze namen op onze website vermelden.
 • Dat betekent dat u door uw deelname ons toestemming geeft om uw idee voor te leggen aan deze commissie.  

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Sue van Soest.
Mail svansoest@vsbfonds.nl
Bel 030 - 2303329

Vragen omtrent dit formulier, de tijdsplanning en andere logistieke en administratieve vragen kunt u stellen aan Olga Parkhomova.
Mail Oparkhomova@vsbfonds.nl
Bel 030 – 2303325.

Of stuur uw vraag per mail aan discriminatie@vsbfonds.nl.