Deze regeling is niet meer actueel. U kunt hier kijken of u een aanvraag kunt doen.

Gezocht: Ideeën tegen discriminatie en vooroordelen

Heeft u een goed idee om discriminatie tegen te gaan? Of om mensen te leren om hun vooroordelen bij te stellen? Mail uw idee aan VSBfonds!  Wij zoeken goede ideeën en uitvoerbare plannen om te financieren, om zo een bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving.  

Uw idee kan gaan over het tegengaan van allerlei vormen en uitingen van discriminatie, vooroordelen en achterstelling: leeftijd, afkomst, sekse, seksuele voorkeur, religie, functiebeperking en lage sociaal economische status. Of het tegelijk optreden van verschillende vormen en uitingen van discriminatie. Het tegengaan hiervan zien wij als een belangrijke stap op weg naar een gelijkwaardige samenleving. 

Heeft u een goed idee dat uitgewerkt kan worden in een concreet plan?
Zet dit op papier en stuur het vóór 1 september 2019 a.s. naar VSBfonds. Lees hieronder wat u moet doen. 

Hoe werkt het?

Vul uw idee en omschrijving in onderstaand formulier in.
(Het formulier opent in Word)

 • Mail het ingevulde document voor 1 september aan svansoest@vsbfonds.nl
 • Uiterlijk 17 september krijgt u bericht of wij interesse hebben in uw idee.  Dan kunt u een aanvraag doen voor uw projectplan. 
 • Uiterlijk 14 oktober moet u uw aanvullende informatie aan ons sturen. Lees hier wat u daarna moet aanleveren. 
 • 28 oktober hoort u of u een donatie ontvangt!

Waar kijken we naar bij de beoordeling?

 • Doel van uw project is het tegengaan of verminderen van een vorm of uiting van discriminatie en vooroordelen.
 • We steunen graag projecten die de doelgroep deels of helemaal zelf heeft bedacht en gaat uitvoeren. Bij de uitvoering kunnen zowel vrijwilligers als betaalde professionals betrokken zijn.
 • We steunen plannen die op een zo concreet mogelijk wijze bijdragen aan de beoogde doelstelling. Er staan concrete, mensgerichte activiteiten in beschreven. We ondersteunen geen plannen met als doel het ontwikkelen van een methodiek of het doen van onderzoek. In het plan staan nieuwe activiteiten en geen al lopende activiteiten.
 • De organisatie namens welke u het plan indient, beschikt over voldoende organisatiekracht om de plannen uit te voeren. De organisatie is de aangewezen partij om de voorgestelde activiteiten uit te voeren.

Alleen plannen waarin bovenstaande punten zijn opgenomen, komen in aanmerking voor financiering.

Voorwaarden

 • Uw project vindt plaats in Nederland.
 • U bent een private rechtspersoon, zoals een stichting of vereniging. Wij steunen geen projecten van individuen.
 • Uw project heeft geen politiek of religieus doel.
 • Uw project heeft een maximale looptijd van 1 jaar.
 • U vraagt een maximale bijdrage van 20.000 euro
Discriminatie en vooroordelen VSBfonds

Adviescommissie

Wij betrekken een speciaal aangestelde adviescommissie bij de behandeling van uw plan. De commissie zal bestaan uit mensen die gezamenlijk een breed pallet van verschillende achtergronden en disciplines vertegenwoordigen. Later dit jaar zullen wij deze namen op onze website vermelden.

Vragen?

Vragen of hulp nodig bij het voorbereiden van uw aanvraag? Neem dan contact op met onze project adviseur Sue van Soest.

Mail   Svansoest@vsbfonds.nl
Bel     030 - 230 33 29

VSBfonds staat voor een samenleving waarin niemand aan de kant staat

VSBfonds ziet een samenleving voor zich waaraan iedereen mee kan doen, ongeacht leeftijd, gezondheidssituatie, culturele achtergrond, seksuele geaardheid of geloof. Actief meedoen betekent onderdeel zijn van een groter geheel, een plek hebben, erkenning krijgen, je ontwikkelen en zelf ook een bijdrage leveren aan de maatschappij. Meedoen betekent ook verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen.

Soms zijn er omstandigheden waardoor mensen dit niet of onvoldoende kunnen; discriminatie en vooroordelen staan bijvoorbeeld  in de weg. Juist nu zien we een grotere verwijdering tussen groepen mensen. Ze trekken zich terug in hun eigen groep en zetten zich af tegen andere groepen omdat die mensen in hun ogen anders zijn.  

Door deze oproep willen wij meer mooie ideeën ontvangen en als deze aansluiten op ons beleid een donatie geven. Zo wil VSBfonds u ondersteunen bij uw bijdrage aan een mooiere samenleving!