Festival We doen het samen!

Maak met uw idee kans op een donatie

Heeft u een mooi idee waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een sociale of culturele activiteit?
En kunnen deze mensen daardoor anderen ontmoeten, inspireren en zich verder ontwikkelen? Misschien gaan wij u helpen dat plan binnenkort uit te voeren! Tijdens het We doen het samen! Festival gaan we donaties van maximaal € 10.000,- toekennen.

Mail uw idee uiterlijk 31 mei 2018 naar VSBfonds!
Wellicht wordt u uitgenodigd om op 9 juni a.s. tijdens het We doen het samen! Festival uw plan verder toe te lichten. Overtuig ons in een persoonlijk gesprek van de kracht van uw plan en ga aan het einde van de dag met geld naar huis om uw idee uit te voeren!

VSBfonds steunt Club Corrosia in Almere

VSBfonds steunt het project Krasse Fratsen

Waar moet uw plan aan voldoen?

Kijk of uw plan aansluit op ons beleid op het gebied van maatschappelijke en/of culturele projecten. Check of uw plan voldoet aan de algemene criteria. Zo komen bijvoorbeeld alleen aanvragen van stichtingen, verenigingen of coöperaties in aanmerking. Ook is van belang dat uw project nog niet begonnen is, en dat het een duidelijk begin en einde heeft.

Meedoen? 

Download hier het korte aanvraagformulier. Vul de aanvraag in, voeg uw projectplan, begroting en dekkingsplan toe en stuur deze documenten uiterlijk 31 mei naar info@vsbfonds.nl.

Wij laten u dan zo spoedig mogelijk weten of u op 9 juni wordt uitgenodigd voor een gesprek met één van onze adviseurs. Aan het einde van de festival dag maken wij bekend wie van de deelnemers een donatie ontvangen.