VSBfonds steunt de danssamenwerking Celebrate Unity
Locatie: Den Haag
Datum: 3-7-2017
Bereik: 10 balletleerlingen + 16 statushouders + 343 bezoekers + 20 vrijwilligers
Classificatie: Amateurkunst
Donatie: € 2.000,-

Danssamenwerking Celebrate Unity

Muziek, dans en ontmoeting

Celebrate Unity is een coproductie van Stichting United Moves en een Haagse balletstudio. Samen met zestien minderjarige vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfvergunning, hebben zij deze dansvoorstelling gemaakt. Daaraan gingen wekelijkse repetities vooraf waarbij muziek werd gemaakt, werd gedanst en samen werd gegeten en gedronken.Dit resulteerde in een publieksevent in de Haagse popzaal Het Paard, een feestelijke avond waar dans en muziek centraal stonden. Ook verschillende instellingen op het gebied van vluchtelingenwerk hebben met informatie en beeldmateriaal een bijdrage geleverd.

Waarom steunt VSBfonds dit project?
VSBfonds steunt Celebrate Unity omdat het kwetsbare doelgroepen de mogelijkheid geeft om op een creatieve en educatieve manier kennis te maken met de Nederlandse cultuur. Door samen te dansen en muziek te maken leer je elkaar kennen en begrijpen. En dat komt de integratie van vluchtelingen weer ten goede. Ook de samenwerking tussen verschillende partijen heeft zeker meegewogen bij het toekennen van deze donatie.