VSBfonds steunt het wijkorkest in Tilburg-Noord
Locatie: Tilburg
Datum: 1-1-2017
Bereik: 300 kinderen + 13.500 bezoekers
Classificatie: Educatie
Donatie: € 20.000,-

Factorium

Kinderen maken kennis met muziek

Op verzoek van basisscholen organiseert Factorium activiteiten waardoor leerlingen kennis maken met muziek en muziekinstrumenten.

Factorium is de instelling voor kunsteducatie voor de regio Tilburg. Tilburg Noord is een wijk waar de inwoners verhoudingsgewijs weinig deelnemen aan het kunst- en cultuuraanbod. Factorium verzorgt de lessen voor de basisscholen samen met de plaatselijke muziekvereniging. Uiteindelijk vormen de leerlingen een wijkorkest en verzorgen zij een aantal concerten voor hun medeleerlingen, ouders en wijkbewoners.

Waarom steunt VSBfonds dit project?
VSBfonds ondersteunt educatieprojecten die in goede afstemming met het onderwijs tot stand komen. Dat is in dit project duidelijk het geval: vijf scholen hebben Factorium gevraagd om méér muziekeducatie voor de basisscholieren. De scholen maken ruimte in hun lessen en in de naschoolse opvang en helpen mee met de organisatie van het wijkorkest. Via de kinderen raken bovendien ook de ouders en wijkbewoners betrokken. Een prachtige manier om de cultuurdeelname te stimuleren!