Kunst & Cultuur, geld voor uw culturele project Kunstproducties

VSBfonds ondersteunt kunstproducties waarbij de producent zelf rechtstreeks met het publiek te maken heeft zonder afhankelijk te zijn van een podium of andere presenterende instelling. De projecten die wij financiële steun geven zijn sterk gericht op het bereiken van optimaal maatschappelijk effect.

Wij houden bij de beoordeling van uw aanvraag rekening met de volgende criteria:

Uw aanvraag betreft het maken en uitvoeren van een kunstproductie (zoals een voorstelling, documentaire of beeldende installatie).

Uw project:

 • is ontwikkeld door een professionele kunstenaar en is van goede artistieke kwaliteit
 • heeft behalve een cultureel doel ook een maatschappelijk doel; u kunt helder formuleren welk maatschappelijk effect u bij de doelgroep(en) nastreeft

U gaat daarbij zo gericht mogelijk te werk:

 • door u specifiek te richten op doelgroep(en) voor wie het onderwerp van het project relevant is
 • door de doelgroep(en) actief te benaderen waar die zich bevindt/bevinden, bijvoorbeeld in een wijk of op scholen
 • door de doelgroep(en) actief te betrekken bij het project, bijvoorbeeld als vrijwilligers of in de vorm van een impactprogramma of lesprogramma
 • door samen te werken met relevante maatschappelijke partners

 

Voorbeelden van kunstproducties die wij ondersteunen:

 • Community-art projecten;
 • Locatieproducties waar veel vrijwilligers aan meedoen;
 • Producties die bijvoorbeeld touren langs verzorgingshuizen of AZC’s;
 • Documentaires met een uitgebreid impactprogramma.

Deze projecten steunen wij niet:

 • Aanvragen voor een bedrag hoger dan € 100.000.