Kunst & Cultuur, geld voor uw culturele project Publieksgerichte (her)inrichting

Wij steunen projecten waardoor presenterende instellingen een groter, breder publiek bereiken of een betere beleving bieden aan het publiek.

Welke typen instellingen kunnen aanvragen:
  • Podia
  • Filmhuizen
  • Musea en erfgoedinstellingen
  • Presentatie-instellingen voor beeldende kunst
  • Bibliotheken
Deze projecten steunen wij niet:
  • Projecten die een ander hoofddoel hebben dan de realisatie van een groter, diverser publieksbereik of een betere publieksbeleving.
  • Donatie-aanvragen voor de nagelvaste bouwkosten van nieuw- of verbouw van uw locatie.
  • Donatie-aanvragen voor een bedrag hoger dan € 100.000.
Wij beoordelen uw aanvraag op de volgende criteria:

Publieksvisie

Uit uw aanvraag blijkt dat u duidelijke kennis van en visie heeft op het publiek dat u wilt bereiken.

Publieksstrategie

Alleen aanvragen voor projecten met een duidelijk publieksdoel en een overtuigende aanpak die tot dat doel leidt komen in aanmerking voor ondersteuning.

Fysieke toegankelijkheid

Wij steunen alleen inrichtingsprojecten waarbij de locatie toegankelijk wordt voor mensen met een fysieke beperking.