Kunst & Cultuur, geld voor uw culturele project Werven en trainen van vrijwilligers

VSBfonds ondersteunt projecten van presenterende instellingen waarmee zij een groter, diverser publiek bereiken of een betere beleving bieden aan publiek. De inzet van vrijwilligers kan hierbij helpen, zij vormen een directe verbinding met de lokale omgeving. Projecten gericht op de werving en training van vrijwilligers met als doel: van de locatie een gastvrij huis te maken komen voor financiële steun in aanmerking.

Welke instellingen kunnen aanvragen:
  • Podia
  • Filmhuizen
  • Musea en erfgoedinstellingen
  • Presentatie-instellingen voor beeldende kunst
  • Bibliotheken
  • Festivals
Deze projecten steunen wij niet:
  • Projecten met een ander hoofddoel dan een groter, diverser publieksbereik of een betere publieksbeleving.
  • Projecten waarin de inzet van vrijwilligers een duidelijk verdringend effect heeft op de inzet van betaalde krachten.
Wij beoordelen uw aanvraag op de volgende criteria:

Publieksvisie

Uit uw donatie-aanvraag blijkt dat u duidelijke kennis heeft van en visie op uw publiek en de inzet van (potentiële) vrijwilligers.

Publieksstrategie

Alleen aanvragen voor projecten met een duidelijk publieksdoel en een overtuigende aanpak die tot dat doel leidt komen in aanmerking voor ondersteuning.

Maatschappelijk bewustzijn

Wij steunen uw project alleen als uw instelling zich open en gastvrij opstelt, aandacht heeft voor diversiteit in brede zin en blijk geeft van maatschappelijk bewustzijn.