Kunst & Cultuur Amateurkunst

In Nederland zijn miljoenen amateurkunstenaars actief bezig met kunst en cultuur. Ze doen dit uit passie, omdat ze zichzelf willen ontwikkelen en verbeteren op artistiek vlak of om sociale redenen. VSBfonds ondersteunt graag kwalitatief goede, uitdagende projecten voor mensen die in hun vrije tijd kunst maken of uitoefenen.

Behandeling aanvragen in coronatijd: extra mogelijkheden!

VSBfonds ondersteunt ideeën en initiatieven die uw instelling helpen deze lastige coronaperiode door te komen.

We vinden het juist voor amateurkunstverenigingen belangrijk dat ze weer kunnen starten en samenkomen. Daarom laten we tijdens de behandeling van amateurkunstaanvragen onderstaande beoordelingscriteria minder meewegen in de beoordeling van projecten die gerealiseerd worden vóór 1 april 2022

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met onze donatie-adviseurs om de mogelijkheden voor ondersteuning van uw plan te bespreken.  

Lees ook: VSBfonds verruimt toekenningscriteria amateurkunst. 

Welke instellingen kunnen aanvragen?

  • Amateurkunstverenigingen;
  • Centra voor de kunsten;
  • Andere organisaties die het aanbieden van amateurkunst in hun organisatiedoelstellingen hebben verankerd.

Criteria voor beoordeling

  • Wij kijken of er in het project sprake is van een optreden of presentatie voor of met betrokkenheid van publiek, en van een bijzondere samenwerking zodat de beoefenaars zich artistiek kunnen ontwikkelen.
  • Alleen projecten waarbij sprake is van een bijzondere samenwerking en die een positieve uitstraling op de omgeving hebben komen in aanmerking voor ondersteuning.
  • Pluspunten zijn: uw project past het aanbod vraaggericht aan; uw project richt zich expliciet op nieuwe doelgroepen, deelnemers of leden.

Veel gestelde vragen

Lees de antwoorden op veel gestelde vragen over ons donatiebeleid voor amateurkunst.

LKCA

Het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) zet zich in om de aandacht voor cultuureducatie, cultuurparticipatie en de toegankelijkheid van cultuur te vergroten. Op de LKCA website staan veel tips en wordt veel kennis gedeeld. Zeker de moeite waard om te bekijken.