Kunst & Cultuur, geld voor uw culturele project Amateurkunst

In Nederland zijn miljoenen amateurkunstenaars actief bezig met kunst en cultuur. Ze doen dit uit passie, omdat ze zichzelf willen ontwikkelen en verbeteren op artistiek vlak of om sociale redenen. VSBfonds ondersteunt graag kwalitatief goede, uitdagende projecten voor mensen die in hun vrije tijd kunst maken of uitoefenen.

Criteria voor beoordeling

  • Wij kijken of er in het project sprake is van een optreden of presentatie voor of met betrokkenheid van publiek, en van een bijzondere samenwerking zodat de beoefenaars zich artistiek kunnen ontwikkelen.
  • Alleen projecten waarbij sprake is van een bijzondere samenwerking en die een positieve uitstraling op de omgeving hebben komen in aanmerking voor ondersteuning.
  • Pluspunten zijn: uw project past het aanbod vraaggericht aan; uw project richt zich expliciet op nieuwe doelgroepen, deelnemers of leden.

Welke instellingen kunnen aanvragen?

  • Amateurkunstverenigingen;
  • Centra voor de kunsten;
  • Andere organisaties die het aanbieden van amateurkunst in hun organisatiedoelstellingen hebben verankerd.

Veel gestelde vragen

Lees de antwoorden op veel gestelde vragen over ons donatiebeleid voor amateurkunst.