Kunst & Cultuur Educatie

VSBfonds geeft financiële steun aan educatief aanbod voor het onderwijs gericht op kunst, erfgoed of media(wijsheid). Lessen in bijvoorbeeld theater of media zijn niet alleen leuk, maar ook zinvol in de opvoeding van basisschoolleerlingen en scholieren. Spelenderwijs leren zij hun eigen talenten te ontwikkelen. Tegelijkertijd maken zij kennis met de schoonheid van kunst, cultuur en cultureel erfgoed. Ze worden uitgedaagd om een creatieve, onderzoekende houding aan te nemen. Een goed begin voor een leven vol cultuur!

Welke instellingen kunnen aanvragen?

  • Professionele producerende culturele organisaties;
  • Professionele presenterende culturele organisaties;
  • Centra voor de kunsten;
  • Cultuur-educatieve doelstichtingen.

Criteria voor beoordeling

  • Wij kijken of u voor uw project een duurzame samenwerking heeft met één of meer scholen. VSBfonds verstaat onder duurzame samenwerking een samenwerking die gebaseerd is op een samenwerkingsovereenkomst, of die minimaal één lesjaar duurt.
  • Alleen projecten van instellingen met een overtuigende visie op de aansluiting van het binnenschoolse op het buitenschoolse aanbod ondersteunen wij. Dit laatste kan de aanvrager of een derde organiseren.
  • Wij letten op een goede differentiatie naar verschillende onderwijsgroepen en verankering van de aanpak in het beleid van de aanvragende organisatie.

Model samenwerkingsovereenkomst

* VSBfonds heeft een model voor de samenwerkingsovereenkomst gemaakt voor culturele en onderwijsinstellingen. Dit dient als hulpmiddel. Het is niet verplicht om dit model te gebruiken.