Kunst & Cultuur Kunstproducties gericht op maatschappelijk effect

VSBfonds ondersteunt kunstproducties van makers/producenten die zelf een visie op hun publiek hebben en in het project een eigen aanpak hebben om dat publiek te bereiken en te betrekken (en dat dus niet overlaten aan een presenterende partij, zoals een podium). De projecten die wij financiële steun geven zijn sterk gericht op het bereiken van optimaal maatschappelijk effect.
Criteria voor beoordeling

Uw aanvraag betreft het maken en uitvoeren van een kunstproductie (zoals een voorstelling, documentaire of beeldende installatie).

Uw project:

  • is geïnitieerd door een professionele kunstenaar (er mogen uiteraard niet-professionals aan deelnemen) en is van goede artistieke kwaliteit
  • heeft behalve een cultureel doel ook een maatschappelijk doel; u kunt helder formuleren welk maatschappelijk effect u bij de doelgroep(en) nastreeft 

U gaat daarbij zo gericht mogelijk te werk:

  • door u specifiek te richten op doelgroep(en) voor wie het onderwerp van het project relevant is
  • door de doelgroep(en) actief te benaderen waar die zich bevindt/bevinden, bijvoorbeeld in een wijk of op scholen
  • door de doelgroep(en) actief te betrekken bij het project, bijvoorbeeld als vrijwilligers of in de vorm van een impactprogramma of lesprogramma
  • door samen te werken met relevante maatschappelijke partners

Voorbeelden van kunstproducties die wij ondersteunen:

  • Community-art projecten;
  • Locatieproducties waar veel vrijwilligers aan meedoen;
  • Producties die bijvoorbeeld touren langs verzorgingshuizen of AZC’s;
  • Documentaires met een uitgebreid impactprogramma.

 

Toolkit impact maken

Op de website van Impact Makers is een toolkit beschikbaar die u kan helpen om impact te realiseren met uw culturele project.

VSBfonds heeft deze toolkit helpen ontwikkelen.