Onderzoeken

VSBfonds ondersteunt kunst- en cultuurprojecten met geld, kennis en netwerken. Hoe meer mensen kunnen genieten van en meedoen aan het kunst en cultuuraanbod in Nederland, hoe beter.

Wij vinden het daarom belangrijk dat culturele instellingen ondernemend zijn, dat ze in staat zijn om hun publiek te bereiken en in te spelen op de wensen die bij het publiek leven. In dat kader worden regelmatig onderzoeken uitgevoerd. De resultaten daarvan delen we graag.

Publieksbinding

De rol van vrijwilligers in musea

Onderzoeksstages

 

Sluiten