De rol van vrijwilligers in musea

VSBfonds liet in 2016 een onderzoek uitvoeren naar het werken met vrijwilligers in musea. Het onderzoek onder 263 musea is uitgevoerd door MOVISIE in samenwerking met Museumvereniging, Erfgoed Gelderland en het Landelijk Contact van Museumconsulenten.

Via een enquĂȘte zijn de musea ondervraagd over hun vrijwilligersbeleid. Wie zijn de huidige vrijwilligers? Welke taken nemen ze op zich? En wat zijn de knelpunten waar musea tegen aan lopen bij het werken met vrijwilligers? De uitkomsten van het onderzoek zijn gepresenteerd tijdens het landelijke Museumcongres op 6 oktober 2016. Naar aanleiding van dit onderzoek is  een praktische handleiding Vrijwilligersbeleid voor musea ontwikkeld.

Lees het onderzoeksrapport > 

Lees de handleiding Vrijwilligersbeleid> 

Sluiten