Projecten gericht op publiek

Let op: u kunt een aanvraag indienen tot 15 november. Daarna verandert deze beleidslijn. Lees meer.

Kunst en cultuur hebben pas hun optimale effect op het publiek wanneer dat publiek zich betrokken voelt. Daarom ondersteunt VSBfonds projecten waarin kunst en cultuur op een goede manier toegankelijk worden gemaakt voor een zo groot en gevarieerd mogelijk publiek. Alle genres op het gebied van kunst en erfgoed komen in aanmerking voor subsidie.

Welke kunst- en cultuurprojecten ondersteunt VSBfonds?

Wij ondersteunen projecten waarmee professionele makers een groot en divers publiek bereiken. Ook is het van belang dat het publiek handvatten krijgt om de gepresenteerde kunst en cultuur op een goede manier te kunnen beleven. Wij zoeken dus plannen van aanvragers die hun publiek kennen. Aanvragers die weten hoe ze hun publiek willen bereiken, welke mix van bezoekers ze willen hebben en welke ervaring zij hun publiek willen bieden.

Deze projecten kunnen verschillende vormen hebben:

 • Voorstellingen
 • Tentoonstellingen
 • Cross-overprojecten
 • Festivals
 • Documentaires
 • Publicaties
 • Aankopen
 • Inrichting of herinrichting
 • Herbestemming van monumenten
 • Restauratie van mobiel erfgoed
 • Andere vormen

Hoe beoordelen wij uw subsidieaanvraag?

Publieksbereik- en samenstelling

We kiezen voor plannen die gericht zijn op een voor uw project optimaal groot en divers samengesteld publiek. Concrete aantallen en de samenstelling van de groep bezoekers zijn hierbij van belang. Bestaand én nieuw publiek. We bekijken wat het project betekent voor de publieksopbouw van uw organisatie en voor het genre. Ook bekijken we of u met het project meer publiek of ander publiek bereikt dan voorheen.

Een optimaal publieksbereik is bij voorkeur een groot publiek, maar dat gaat niet voor ieder project of ieder genre op. We lezen graag wat voor uw project een optimaal publieksbereik is. Het is dus belangrijk dat u uw publiek duidelijk voor ogen heeft en dat u weet hoe u uw publiek kunt bereiken en aanspreken. Graag zien we een realistische prognose van de bezoekersaantallen. Marketing- en communicatieplannen geven ons inzicht in de wijze waarop u, eventueel in samenwerking met anderen, het publiek wilt benaderen en verleiden.

Publieksbeleving

We beoordelen uw inspanningen om het publiek nog sterker bij kunst en cultuur te betrekken, zodat de beleving en impact van het project worden versterkt. Dit geldt zowel voor uw bestaande publiek als voor nieuwe bezoekers.

Artistieke kwaliteit

We beoordelen de artistieke kwaliteitvan kunstprojecten. Gekeken wordt naar zeggingskracht, oorspronkelijkheid, vakmanschap en engagement van de maker. Bij erfgoedprojecten beoordelen we de cultuurhistorische waarde van het erfgoed dat u wilt ontsluiten.

Sluiten