Andere projectvormen

Het kan zijn dat uw project niet valt onder de reeds genoemde categorie├źn. Maar misschien past het toch heel goed bij de doelstellingen van VSBfonds. Het gaat ons in de eerste plaats namelijk niet om de vorm van uw project, maar om de vraag hoe u een optimaal groot en divers samengesteld publiek bereikt en betrekt bij kunst en cultuur. Voor bepaalde onderwerpen of doelgroepen kan een afwijkende projectvorm de best passende zijn.

Welke projecten steunt VSBfonds?

Wij ondersteunen projecten die het publiek echt betrekken bij de kunst of het cultureel erfgoed en hen meenemen in de context ervan. Voorbeelden illustreren dit het beste. Denk bijvoorbeeld aan een museum dat met een combinatie van een bijzondere audiotour en geschreven informatie het publiek meer bewust wil maken van het gebouw en de collectie. Aan een jeugdinstelling die enthousiaste kinderen vraagt om als 'ambassadeurs' andere kinderen uit te nodigen en rond te leiden bij hun eerste bezoek. Of aan een schouwburg die een nieuwe doelgroep wil uitnodigen met een bij hen passende reeks voorstellingen in combinatie met een meet & greet met de makers.

Cultureel erfgoed

Projecten gericht op het toegankelijk maken van cultureel erfgoed hebben soms de vorm van een digitaal platform, een living history evenement, een mobiele applicatie of een route door een landschap of stad. Het gaat ons erom dat het erfgoed op een aantrekkelijke en passende manier toegankelijk wordt gemaakt.

Het ontsluiten van religieus erfgoed door middel van het openstellen van een kerk of klooster ondersteunen we alleen via het programma Open Kerken en Kloosters ( https://toekomstreligieuserfgoed.nl/open-kerken-en-kloosters). Inschrijven voor dit programma was mogelijk tot 31 maart 2016."

Kunsten

Ook op het terrein van de kunsten steunen wij projecten met andere vormen. Denk bijvoorbeeld aan een artistieke game of aan een vernieuwend presentatieconcept. De productie of totstandkoming van nieuwe kunstwerken steunen we niet, maar de presentatie ervan aan het publiek wel.

Overleg?

Om in te schatten of het zin heeft een aanvraag in te dienen, nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze voorlichters.

Hoe beoordelen wij uw aanvraag?

1. Publieksbereik en -samenstelling
Wij beoordelen de door uw geleverde inspanningen om zowel nieuw als bestaand publiek te verleiden, begeleiden en te binden aan uw organisatie en uw aanbod. Welke aanpak kiest u en waarom is juist die aanpak geschikt? Hoe sluiten uw plannen aan bij de wensen en behoeften van de doelgroepen op wie u zich richt? Met welke partijen werkt u samen om van uw project een succes te maken?

2. Publieksbeleving
Daarnaast beoordelen we de publiekservaring. Hoe spant u zich in om het publiek een aangename en indrukwekkende bezoekerservaring te bieden? Hoe optimaliseert u de manier waarop het publiek uw aanbod of het verblijf in uw instelling beleeft? Het gaat ons erom dat het publiek door uitvoering van uw project nog verder bij kunst en cultuur betrokken raakt.

3. Kwaliteit
In de derde plaats beoordelen we de kwaliteit van de kunst of het erfgoed waar u het publiek bij wilt betrekken. Is die kwaliteit hoogwaardig?

Aanvraag indienen?

Benieuwd of uw project voldoet aan onze algemene criteria om een aanvraag in te kunnen dienen? Doe de quickscan.

Twijfelt u of uw project voldoende aansluit bij ons donatiebeleid? Bel dan met een van onze voorlichters:
030 230 33 03. Of mail naar info@vsbfonds.nl.

Wilt u direct een aanvraag doen? Ga dan naar Aanvragen.

Laat u inspireren door onderstaande voorbeelden!

Sluiten