Cross-overprojecten

Let op: u kunt een aanvraag indienen tot 15 november. Daarna verandert deze beleidslijn. Lees meer.

Cross-overprojecten combineren verschillende disciplines. Of ze vinden plaats op het snijvlak van kunst en cultuur met andere domeinen. Dit soort projecten laat het publiek kennismaken met andere, voor hen mogelijk nieuwe, vormen van kunst en erfgoed.

Welke projecten steunt VSBfonds?

Wij ondersteunen cross-overs in alle disciplines binnen de kunst en cultuur. Het kan gaan om een combinatie van verschillende kunstvormen of om een combinatie van kunst en erfgoed.

Als het maar gaat om publieksgerichte cross-overs. Dat wil zeggen: projecten waarin de samenwerking met een andere partij duidelijk voortkomt uit de wens om een ander publiek te interesseren voor het eigen genre.

Welke projecten steunen wij niet?

Alleen professionele instellingen of producenten kunnen een aanvraag indienen. Cross-overprojecten van amateurgezelschappen of amateurorkesten kunnen wij in bepaalde gevallen ondersteunen vanuit ons amateurkunstbeleid.

Projecten waarin de focus niet ligt op het publiek, maar primair op de artistieke of organisatorische meerwaarde van de cross-over, komen niet in aanmerking voor ondersteuning.

Hoe beoordelen wij uw aanvraag?

1. Publieksbereik en -samenstelling
We beoordelen wat de cross-over betekent voor de publieksontwikkeling van uw organisatie of van het genre waarin u actief bent. Denk bijvoorbeeld aan een orkest dat door de samenwerking met een dansgezelschap liefhebbers van dans weet te bereiken en binden. Wij lezen graag in uw projectplan welke nieuwe publieksgroepen u door de samenwerking wilt bereiken, hoe u deze publieksgroepen aan u wilt binden en hoe u dat aanpakt.

2. Publieksbeleving
Een cross-over kan het publiek met andere ogen laten kijken. Denk bijvoorbeeld aan een erfgoedlocatie die door samenwerking met een theatergezelschap het verhaal van de locatie op een nieuwe manier tot leven brengt. De cross-over kan dan niet alleen een nieuw publiek naar de erfgoedlocatie trekken, maar ook de impact van het bezoek vergroten en de beleving versterken. We lezen graag hoe u met uw project het publiek met andere ogen laat kijken.

3. Artistieke kwaliteit
We beoordelen de artistieke kwaliteit. We kijken naar zeggingskracht, oorspronkelijkheid, vakmanschap en engagement.

Aanvraag indienen?

Benieuwd of uw project voldoet aan onze algemene criteria om een aanvraag in te kunnen dienen? Doe de quickscan.

Twijfelt u of uw project voldoende aansluit bij ons donatiebeleid? Bel dan met een van onze voorlichters:
030 230 33 03. Of mail naar info@vsbfonds.nl.

Wilt u direct een aanvraag doen? Ga dan naar Aanvragen.

Andere mogelijkheden

Ook het Blockbusterfonds ondersteunt cross-overs. Het Blockbusterfonds is een samenwerking tussen VSBfonds, de VandenEnde Foundation, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Bankgiro Loterij. Dit fonds verstrekt leningen en garantiebijdragen aan grote projecten van uitzonderlijk niveau met een groot bereik.

Laat u inspireren door onderstaande voorbeelden!

Sluiten