Documentaires

Let op: u kunt een aanvraag indienen tot 15 november. Daarna verandert deze beleidslijn. Lees meer.

Documentaires zijn een krachtige kunstvorm. De maker reflecteert op een creatieve en filmische manier op de werkelijkheid en prikkelt daarmee ons denken. Documentaires kunnen indrukwekkend zijn en relevant voor de maatschappij. Daarom ondersteunt VSBfonds documentaires.

Welke projecten steunt VSBfonds?

VSBfonds ondersteunt twee typen documentaires. 

  • De creatieve documentaire. Dat is de documentaire als kunstvorm, waarbij de maker het publiek meeneemt in een bepaald onderwerp en daarbij een heel eigen blik op de werkelijkheid toont. Artistieke en technische keuzes bepalen de beleving van de kijker.
  • De erfgoeddocumentaire. Dat is de documentaire als krachtige vorm om een groot en gevarieerd publiek inzicht te geven in onze geschiedenis en in ons cultureel erfgoed.

We ondersteunen alleen professionele producties, die worden aangevraagd door de producent.

Welke projecten steunen wij niet?

Speelfilms komen niet voor ondersteuning in aanmerking.

Hoe beoordelen wij uw aanvraag

1. Publieksbereik en -samenstelling
Wij kiezen voor projecten die een zo groot en divers mogelijk publiek bereiken. Via welke kanalen en op welke plekken zal uw documentaire worden vertoond? Marketing- en communicatieplannen geven ons inzicht in de wijze waarop u bestaand en nieuw publiek wilt bereiken en verleiden.

2. Publieksbeleving
Het is voor ons van belang dat de impact van uw documentaire op het publiek zo groot mogelijk is. Bijvoorbeeld door artistieke of vormtechnische keuzes bij de ontwikkeling. Of door bij de verschijning ervan een programma te organiseren met bijvoorbeeld lezingen of debatten die de documentaire in een bredere context plaatsen. Wij lezen in uw aanvraag graag hoe u zich inspant om de publieksbeleving van uw project te versterken.

3. Artistieke kwaliteit
Wij beoordelen de artistieke kwaliteit. Wij kijken daarbij naar zeggingskracht, oorspronkelijkheid, vakmanschap en engagement. Hoe is de research gedaan, wordt het verhaal op overtuigende en aantrekkelijke wijze verteld, zijn de uitvoering en kwaliteit aantrekkelijk? Is het project van toegevoegde waarde op het bestaande aanbod?

Aanvraag indienen?

Benieuwd of uw project voldoet aan onze algemene criteria om een aanvraag in te kunnen dienen? Doe de quickscan.

Twijfelt u of uw project voldoende aansluit bij ons donatiebeleid? Bel dan met een van onze voorlichters:
030 230 33 03. Of mail naar info@vsbfonds.nl.

Wilt u direct een aanvraag doen? Ga dan naar Aanvragen.

Andere mogelijkheden

Crowdfunding-platform www.cinecrowd.nl biedt beginnende filmmakers ondersteuning. Zij krijgen steun op inhoudelijk en financieel gebied bij het presenteren van hun eerste project aan een groter publiek. VSBfonds is partner van Cinecrowd.

Laat u inspireren door onderstaande voorbeelden!

Sluiten