Festivals

Let op: U kunt een aanvraag indienen tot 15 november. Daarna verandert deze beleidslijn. Lees meer.

Nederland heeft een rijk en gevarieerd aanbod aan festivals. Van dorpsfestivals tot aan de grote, bekende evenementen die jaarlijks tienduizenden bezoekers uit heel Nederland verwelkomen. Met hun gevarieerde programmering en aandacht voor sfeer, locatie en horeca trekken festivals een groot en divers publiek. Festivals brengen in korte tijd veel mensen in aanraking met kunst en cultuur.

Welke projecten steunt VSBfonds?

Kleine, grote, eendaagse én meerdaagse festivals komen in aanmerking voor een donatie. Daarbij kan het gaan om programmering op het gebied van podiumkunsten zoals muziek, theater en dans, maar ook om bijvoorbeeld vormgeving, literatuur of nieuwe media. Of een erfgoedonderwerp. Er mag ook sprake zijn van een combinatie van verschillende genres. Als het aanbod maar professioneel en artistiek hoogwaardig van aard is, en er sprake is van een samenhangende, artistieke meerjarenvisie.

Wij ondersteunen alleen autonome festivals. Dat wil zeggen: festivalorganisaties die zelf niet verbonden zijn aan een theater, poppodium of concertzaal.

Welke projecten steunen wij niet?

Festivals die een bundeling zijn van optredens door niet-professionele kunstbeoefenaars. Dit soort festivals kunnen in aanmerking komen voor een donatie binnen ons amateurkunstbeleid.

Wij verlenen geen meerjarige steun aan festivals. U kunt per festivaleditie een nieuwe aanvraag indienen.

Hoe beoordelen wij uw aanvraag?

1. Publieksbereik en -samenstelling
Bereikt u met uw project een zo groot en divers mogelijk publiek? We kijken naar de publieksvisie van de organisatie, naar de samenstelling van het publiek en naar de ontwikkeling van het aantal bezoekers per editie. Ook bekijken we of uw festival naast de bestaande bezoekers nieuw publiek weet te bereiken. Hoge bezoekersaantallen zijn op zich dus geen criterium. Wij kijken altijd naar de ontwikkeling die uw festival doormaakt en hoe die aansluit bij de doelstellingen van het festival.

2. Publieksbeleving
De impact van uw festival op de bezoekers is van belang. De impact van de gekozen professionele programmering en van de opzet van het festival. We beoordelen de mate waarin uw organisatie de bezoekers begeleid. Hierbij verwachten we van festivalorganisaties dat zij meer doen dan alleen het programmeren van acts of voorstellingen waarnaar het publiek kan kijken of luisteren. Wij hechten waarde aan publieksbegeleiding en het bieden van randactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan een guided tour, een festivalroute of een online app die maakt dat bezoekers een eigen weg kunnen vinden in de hoofdprogrammering. Het kan ook gaan om mogelijkheden die de bezoekers krijgen om zich verder in het aanbod te verdiepen, bijvoorbeeld door workshops of een gesprek met de makers. Op die manier kan het publiek ook minder toegankelijk werk leren waarderen.

3. Artistieke kwaliteit
We beoordelen de artistieke kwaliteit van de programmering. Hierbij kijken we naar zeggingskracht, oorspronkelijkheid, vakmanschap en engagement. Laat zien dat u een duidelijke artistieke meerjarenvisie hanteert; een punt op de horizon waar u naartoe werkt.

4. Resultaten
Uiteraard kijken we bij terugkerende festivals naar de resultaten van voorgaande edities. Wij ontvangen dan ook graag rapportages en evaluaties.

Aanvraag indienen?

Benieuwd of uw project voldoet aan onze algemene criteria om een aanvraag in te kunnen dienen? Doe de quickscan.

Twijfelt u of uw project voldoende aansluit bij ons donatiebeleid? Bel dan met een van onze voorlichters:
030 230 33 03. Of mail naar info@vsbfonds.nl.

Wilt u direct een aanvraag doen? Ga dan naar Aanvragen.

Andere mogelijkheden

Stichting 5D helpt instellingen om hun activiteiten nog toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. In 2015 en 2016 bieden we vijftien festivals de mogelijkheid om bij Stichting 5D een toegankelijkheidsadvies op maat te vragen. Met dit samenwerkingsproject geven we een impuls aan de deelnemende festivals en willen we de toegankelijkheidsadviezen van 5D breder onder de aandacht brengen.

Meer informatie

In 2012 is samen met Fonds21 een stageopdracht uitgevoerd naar het thema festivalbeleving. Een onderzoek op basis van onder andere interviews.  

Onderzoeksbureau Respons publiceert online een festivalmonitor, waarin u uw eigen festival kunt vergelijken met de andere festivals in Nederland.

Laat u inspireren door onderstaande voorbeelden!

 

Sluiten