Herbestemming van monumenten

Let op: u kunt een aanvraag indienen tot 15 november. Daarna vervalt deze beleidslijn. Lees meer.

Historische boerderijen, kloosters, kerken en fabrieken vormen een directe link met ons verleden. Ze vertellen ieder hun eigen verhaal. Zo vergroten ze ons cultuurhistorisch besef en verrijken ze de kwaliteit van onze leefomgeving. VSBfonds vindt het belangrijk dat monumenten behouden blijven en dat het publiek ze kan bezoeken en ervaren. Daarom dragen we bij aan de herbestemming van monumenten.

Welke projecten steunt VSBfonds?

Wij ondersteunen projecten waarin monumenten - door restauratie en vaak ook herinrichting - een nieuwe functie krijgen en zo toegankelijk blijven of worden voor het publiek. Herbestemmingen waarbij de nieuwe functie cultureel of sociaal-maatschappelijk van aard is, komen in aanmerking voor ondersteuning.

Hoofdzakelijk ondersteunen wij de herbestemming van Rijksmonumenten en in een enkel geval de herbestemming van een gebouw met een andere monumentale status.

Herbestemming van religieus erfgoed steunen we alleen via het programma Open Kerken en Kloosters ( https://toekomstreligieuserfgoed.nl/open-kerken-en-kloosters). Inschrijven voor dit programma was mogelijk tot 31 maart 2016.

Welke projecten steunen wij niet?

Projecten waarin de focus op de restauratie van het monument ligt, ondersteunen wij niet.
Monumenten die eigendom van de overheid zijn, komen in principe niet in aanmerking voor ondersteuning.

Hoe beoordelen wij uw aanvraag?

1. Publieksbereik en -samenstelling
Hoe zorgt u ervoor dat het monument breed toegankelijk wordt? Welke publieksactiviteiten worden er straks georganiseerd? En op welke doelgroepen zijn deze plannen gericht? We beoordelen de publieksbeleving van de toekomstige bezoekers. Hoe zorgt u ervoor dat het publiek het monument en de historische context optimaal kan beleven?

2. Draagvlak
Draagvlak in de samenleving is voor ons een voorwaarde voor een donatie. Graag zien we dat u vooraf een haalbaarheidsstudie heeft gedaan, waarin onderzoek naar de wensen van omwonenden is meegenomen. Daarnaast is een voorwaarde dat de nieuwe functie goed aansluit bij de omgeving.

3. Kwaliteit
In de eerste plaats beoordelen we de kwaliteit van de plannen. Worden de bestaande kwaliteiten en oorspronkelijke functie van het monument als uitgangspunt genomen? Komt het gebouw zo goed mogelijk tot zijn recht? Worden eventuele bouwkundige ingrepen met respect voor het ensemble gedaan, en zijn ze omkeerbaar?

4. Zakelijke opzet We beoordelen de zakelijke opzet van uw plan. Heeft u de andere subsidieregelingen voor herbestemmingen van monumenten ook aangesproken? Hoe ziet de meerjarenexploitatie eruit? Zijn financiering van onderhoud en exploitatie van het monument ook op de langere termijn haalbaar?

Goed om te weten

Meer informatie over herbestemmingen kunt u vinden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en bij het Nationaal Restauratie Fonds (NRF). 

Wij vinden het belangrijk dat monumenten ook toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking. Meer informatie over integrale toegankelijkheid vindt u bijvoorbeeld op de website van PBT consult.

Aanvraag indienen?

Benieuwd of uw project voldoet aan onze algemene criteria om een aanvraag in te kunnen dienen? Doe de quickscan.

Twijfelt u of uw project voldoende aansluit bij ons donatiebeleid? Bel dan met een van onze voorlichters:
030 230 33 03. Of mail naar info@vsbfonds.nl.

Wilt u direct een aanvraag doen? Ga dan naar Aanvragen.

Laat u inspireren door onderstaande voorbeelden!

Sluiten