Inrichting of herinrichting

Let op: u kunt een aanvraag indienen tot 15 november. Daarna verandert deze beleidslijn. Lees meer.

Een gastvrije ontvangst, een aantrekkelijke presentatie en een aangenaam verblijf dragen sterk bij aan de beleving van het cultureel aanbod. Een goede inrichting of herinrichting stelt culturele instellingen in staat het publiek beter te bedienen en vaak ook om een groter en ander publiek te verwelkomen. Daarom ondersteunt VSBfonds (her)inrichtingen.

Welke projecten steunt VSBfonds?

Projecten van alle typen culturele instellingen met een publiekslocatie komen in aanmerking voor ondersteuning. Dus van musea en andere erfgoedinstellingen tot podia en locaties voor amateurkunst.

Herinrichting van religieus erfgoed steunen we alleen via het programma Open Kerken en Kloosters ( https://toekomstreligieuserfgoed.nl/open-kerken-en-kloosters). Inschrijven voor dit programma was mogelijk tot 31 maart 2016.

Welke projecten steunen wij niet?

Kosten van bouw, verbouw of nieuwbouw an sich komen niet in aanmerking voor ondersteuning. 

Hoe beoordelen wij uw aanvraag?

1. Publieksbereik en -samenstelling
Wij bekijken wat de inrichting of herinrichting betekent voor het publieksbereik van uw instelling. Stelt het project u straks in staat om een groter en deels ook nieuw publiek te bedienen? Brengt u een gelaagdheid in de presentatie aan die verschillende doelgroepen ieder op een eigen manier zal aanspreken? Wordt uw instelling aantrekkelijker voor nieuw publiek of nieuwe deelnemers?

2. Publieksbeleving
Wij beoordelen het effect van de inrichting of herinrichting op de manier waarop het publiek hun verblijf in uw instelling beleeft. Na de (her)inrichting moet de ontvangst of begeleiding van het publiek verbeterd zijn en moet het publiek een betere bezoekerservaring hebben.

3. Kwaliteit
Wij beoordelen de kwaliteit van de inrichtingsplannen. Hoe komt de ingerichte ruimte eruit te zien? Waarom kiest u juist voor die inrichting? Welke partijen verzorgen het ontwerp en de uitvoering van de inrichtingsplannen?

Meer informatie

Wij vinden het belangrijk dat gebouwen ook toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking. Meer informatie over integrale toegankelijkheid vindt u bijvoorbeeld op http://www.pbtconsult.nl/

Aanvraag indienen?

Benieuwd of uw project voldoet aan onze algemene criteria om een aanvraag in te kunnen dienen? Doe de quickscan.

Twijfelt u of uw project voldoende aansluit bij ons donatiebeleid? Bel dan met een van onze voorlichters:
030 230 33 03. Of mail naar info@vsbfonds.nl.

Wilt u direct een aanvraag doen? Ga dan naar Aanvragen.

Laat u inspireren door onderstaande voorbeelden!

Sluiten