Publicaties

Let op: u kunt een aanvraag indienen tot 15 november. Daarna vervalt deze beleidslijn. Lees meer.

Het is van belang dat onze cultuur op toegankelijke en aantrekkelijke wijze wordt vastgelegd en doorgegeven aan een zo groot en divers mogelijk publiek. Daarom ondersteunt VSBfonds de productie en uitgave van publicaties.

Welke projecten steunt VSBfonds?

Publicaties die een onderwerp op het gebied van kunst, cultuur of cultureel erfgoed bij een zo groot en gevarieerd mogelijk publiek onder de aandacht brengen.

We ondersteunen alleen professionele producties. Wanneer er bij het project een uitgever betrokken is, kan alleen die de aanvraag indienen.

Welke projecten steunen wij niet?

Lesboeken, wetenschappelijke studies en romans komen niet in aanmerking voor subsidie.

Tentoonstellingscatalogi kunnen wij alleen ondersteunen als onderdeel van een donatieverzoek voor een tentoonstelling.

Hoe beoordelen wij uw aanvraag?

1. Publieksbereik en -samenstelling
Wij kiezen voor projecten die een zo groot en divers mogelijk publiek bereiken. Bij publicaties hanteren wij bij voorkeur een ondergrens van minimaal 1.000 exemplaren. Marketing- en communicatieplannen geven ons inzicht in de wijze waarop u, eventueel in samenwerking met anderen, bestaand en nieuw publiek wilt bereiken. Daarnaast lezen we graag uw distributieplan: via welke kanalen zal uw publicatie worden verkocht of verspreid?

2. Publieksbeleving
We vinden het belangrijk dat de impact van uw publicatie op het publiek zo groot mogelijk is. Bijvoorbeeld door artistieke of vormtechnische keuzes bij de ontwikkeling, of door bij de verschijning ervan een programma te organiseren met bijvoorbeeld lezingen of debatten die de uitgave in een context plaatsen. Wij lezen in uw aanvraag graag hoe u zich inspant om de publieksbeleving van uw project te versterken.

3. Artistieke kwaliteit
Wij beoordelen de artistieke kwaliteit. Wij kijken daarbij naar zeggingskracht, oorspronkelijkheid, vakmanschap en engagement. Hoe is de research gedaan, wordt het verhaal op overtuigende en aantrekkelijke wijze verteld, zijn de uitvoering en kwaliteit aantrekkelijk? Is het project van toegevoegde waarde op het al bestaande aanbod?

4. Financiƫle criteria
De hoogte van onze donatie is afhankelijk van uw projectbegroting, van de eigen bijdrage van de uitgever en van de oplage. Bij voorkeur ondersteunen wij projecten waarbij minimaal 90 procent van de oplage wordt verkocht tegen minimaal de productieprijs per exemplaar. Bedrijfskosten kunnen doorgaans tot maximaal 25 procent van de netto-omzet worden vergoed. U kunt dit zelf berekenen met behulp van het calculatieformulier, dat ook andere fondsen gebruiken bij het beoordelen van donatieverzoeken.

Aanvraag indienen?

Benieuwd of uw project voldoet aan onze algemene criteria om een aanvraag in te kunnen dienen? Doe de quickscan.

Twijfelt u of uw project voldoende aansluit bij ons donatiebeleid? Bel dan met een van onze voorlichters:
030 230 33 03. Of mail naar info@vsbfonds.nl.

Wilt u direct een aanvraag doen? Ga dan naar Aanvragen.

Laat u inspireren door onderstaande voorbeelden!

Sluiten