Restauratie van mobiel erfgoed

Let op: u kunt een aanvraag indienen tot 15 november. Daarna vervalt deze beleidslijn. Lees meer.

Trams, treinstellen, schepen, helikopters en andere vormen van mobiel erfgoed zijn een levende link naar ons verleden en dragen bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Daarom ondersteunt VSBfonds projecten waarin mobiel erfgoed gerestaureerd wordt en zo mobiel blijft.

Welke projecten steunt VSBfonds?

Voor de restauratie van railgebonden, rijdend, vliegend en varend erfgoed kunt u bij ons een donatieverzoek indienen. De volgende criteria gelden:

  • Het object moet een A-status hebben in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed of in het register van een van de vier koepelorganisaties in het mobiel erfgoed. Ook kunnen wij het project ondersteunen wanneer het object door de restauratie een A-status zal verkrijgen. Belangrijk is dan dat het waarde stellend kader de bijzonderheid en uniciteit van het object onderschrijft.
  • Het object moet een Nederlandse historie hebben.
  • Het object moet na restauratie potentie hebben om aan een groter en breder publiek gepresenteerd te worden, bij voorkeur in bewegende toestand.
  • Projecten die puur op behoud van het object gericht zijn, komen niet in aanmerking voor ondersteuning. De restauratie moet duidelijk gericht zijn op de toekomstige presentatie aan het publiek.

Hoe beoordelen wij uw aanvraag?

1. Kwaliteit
Wij beoordelen de kwaliteit van uw restauratieplannen. Wordt de restauratie uitgevoerd met behoud van alle karakteristieke elementen en kenmerken? Komt het object zo goed mogelijk tot zijn recht? Wordt specialistische kennis over het restauratieambacht ingezet en - waar mogelijk - ook gedeeld?

2. Impact op publieksbereik en -beleving
Wij vinden het belangrijk dat na de restauratie een zo groot en breed mogelijk publiek bereikt wordt met het object. Hoe en waar zal het object worden gepresenteerd? Bij welke publieksactiviteiten zal het object worden ingezet? En op welke doelgroepen zijn deze plannen gericht? Van belang is ook dat het publiek het object en zijn historie zo goed mogelijk kan beleven. Bijvoorbeeld doordat het publiek zelf een ritje in het gerestaureerde rijtuig kan maken of door het object te tonen in z'n historische context. Of door bij het object meer over de geschiedenis en de restauratie van het object te vertellen.

Meer informatie

Meer informatie over het Nationaal Register Mobiel Erfgoed vindt u bij de Mobiele Collectie Nederland. Het register wordt 'gevoed' door de registers van de verschillende koepelorganisaties: de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen (FONV), Historisch Railvervoer Nederland (HRN), de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) en de Nationale Federatie Historische Luchtvaart (NFHL).

Aanvraag indienen?

Benieuwd of uw project voldoet aan onze algemene criteria om een aanvraag in te kunnen dienen? Doe de quickscan.

Twijfelt u of uw project voldoende aansluit bij ons donatiebeleid? Bel dan met een van onze voorlichters:
030 230 33 03. Of mail naar info@vsbfonds.nl.

Wilt u direct een aanvraag doen? Ga dan naar Aanvragen.

Laat u inspireren door onderstaande projectvoorbeelden!

Sluiten