Tentoonstellingen

Let op: u kunt een aanvraag indienen tot 15 november. Daarna verandert deze beleidslijn. Lees meer.

Wanneer maakt een tentoonstelling of expositie meer indruk op het publiek? Wanneer blijft het getoonde 'hangen'? Als bezoekers zich verder kunnen verdiepen in het gepresenteerde onderwerp, het object of de kunstvorm. Of wanneer zij het getoonde op een bijzondere manier beleven. Publiek dat een rijke ervaring met kunst of erfgoed heeft, gaat het gepresenteerde vaak ook meer waarderen.

Welke projecten steunt VSBfonds?

Wij ondersteunen de productie en inrichting van allerlei soorten tijdelijke tentoonstellingen op het gebied van kunst, geschiedenis en materieel of immaterieel erfgoed. Bij voorkeur, maar niet uitsluitend, ondersteunen wij projecten van erkende musea en presentatie-instellingen.

Welke projecten steunen wij niet?

De vervaardiging van individuele kunstwerken ondersteunen wij niet.

Hoe beoordelen wij uw aanvraag?

1. Publieksbereik en -samenstelling
Onze voorkeur gaat uit naar projecten die een zo groot en divers mogelijk publiek bereiken. Hoe zorgt u ervoor dat de tentoonstelling voor een breed publiek toegankelijk is? Hoe zorgt u ervoor dat u uw vaste publiek aanspreekt, maar ook nieuwe bezoekers trekt? Een optimaal publieksbereik is bij voorkeur een groot publiek maar dat hoeft niet per se. We ondersteunen ook tentoonstellingen die een kleiner, regionaal publiek aantrekken. Belangrijk is dat u uw publiek duidelijk voor ogen heeft en weet hoe u deze groep moet aanspreken en bereiken. Graag zien we een realistische prognose van de bezoekersaantallen.

2. Publieksbeleving
We beoordelen de inspanningen die u levert om uw publiek een rijke ervaring te bieden. Dat kan bijvoorbeeld door lezingen, rondleidingen of workshops te organiseren die aansluiten op de tentoonstelling. Of door meer niveaus in de informatievoorziening aan te brengen, bijvoorbeeld specifiek gericht op kinderen of volwassenen. Maar ook door de expositie samen te maken met een bepaalde groep mensen, bijvoorbeeld bewoners van een wijk. Het is belangrijk dat deze verdiepende inspanningen een substantieel onderdeel van het project vormen.

3. Artistieke kwaliteit
We beoordelen de artistieke kwaliteit van de beoogde tentoonstelling of presentatie. We kijken naar zeggingskracht, oorspronkelijkheid, vakmanschap en engagement. Wat wil u laten zien? Hoe relevant is dat? Hoe wordt er samenhang gerealiseerd tussen de nieuwe beoogde tentoonstelling en de al bestaande collectie of de vaste opstelling? Het is belangrijk om een concreet en helder projectplan te overhandigen.

Aanvraag indienen?

Benieuwd of uw project voldoet aan onze algemene criteria om een aanvraag in te kunnen dienen? Doe de quickscan.

Twijfelt u of uw project voldoende aansluit bij ons donatiebeleid? Bel dan met een van onze voorlichters:
030 230 33 03. Of mail naar info@vsbfonds.nl.

Wilt u direct een aanvraag doen? Ga dan naar Aanvragen.

Andere mogelijkheden

Ook het Blockbusterfonds ondersteunt tentoonstellingen. Het Blockbusterfonds is een samenwerking tussen VSBfonds, de VandenEnde Foundation, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Bankgiro Loterij. Dit fonds verstrekt leningen en garantiebijdragen aan grote projecten van uitzonderlijk niveau met een groot bereik.

Laat u inspireren door onderstaande voorbeelden!

Sluiten