Voorstellingen

Let op: u kunt een aanvraag indienen tot 15 november. Daarna verandert deze beleidslijn. Lees meer.

Hoe meer mensen kunnen genieten van uiteenlopende podiumkunsten, hoe beter. Daarom ondersteunt VSBfonds het maken en spelen van voorstellingen en concerten.

Welke projecten steunt VSBfonds?

Wij ondersteunen podiumkunstproducties in alle disciplines en voor alle leeftijden. Ook reprises van eerder gemaakte podiumkunstproducties komen in aanmerking voor een donatie.

Donaties die wij verstrekken zijn bestemd voor professionele producenten. Alleen de producent van de voorstelling, meestal een gezelschap, koor of orkest, kan een donatieverzoek indienen.

Welke projecten steunen wij niet?

Voorstellingen van amateurgezelschappen of amateurorkesten komen niet in aanmerking voor een donatie. Die projecten ondersteunen wij mogelijk vanuit ons amateurkunstbeleid.

Projecten waarin de focus niet op het publiek, maar op de ontwikkeling van de maker of de professionalisering van het gezelschap ligt, komen niet voor ondersteuning in aanmerking.

Uitvoeringen in het buitenland ondersteunen wij niet.

Hoe beoordelen wij uw aanvraag?

1. Publieksbereik en -samenstelling
We kiezen voor projecten die gericht zijn op een voor uw project optimaal groot en divers samengesteld publiek. Hoe bereikt u nieuw en bestaand publiek? Wat betekent het project voor de publieksopbouw van uw organisatie en voor de discipline die uw organisatie beoefent? Graag zien we een speellijst van al geplande voorstellingen en een realistische prognose van de bezoekersaantallen. Marketing- en communicatieplannen geven ons inzicht in de wijze waarop u, eventueel in samenwerking met anderen, het publiek wilt bereiken en verleiden.

2. Publieksbeleving
We beoordelen uw inspanningen om het publiek nog sterker bij kunst en cultuur te betrekken, zodat de impact van de voorstelling wordt versterkt. Denk bijvoorbeeld aan een voorstelling met een lezing waarin het publiek meer inzicht krijgt in de beweegredenen van de maker. Of een workshop waarin het publiek na de voorstelling zelf aan de slag gaat met de betreffende kunstvorm. Of u betrekt een groep mensen bij het maken en spelen van de voorstelling. Er is veel mogelijk. Het is aan u om te bepalen welke aanpak het beste past bij de voorstelling en bij het publiek.

3. Artistieke kwaliteit
We beoordelen de artistieke kwaliteit. We kijken naar zeggingskracht, oorspronkelijkheid, vakmanschap en engagement.

Aanvraag indienen?

Benieuwd of uw project voldoet aan onze algemene criteria om een aanvraag in te kunnen dienen? Doe de quickscan.

Twijfelt u of uw project voldoende aansluit bij ons donatiebeleid? Bel dan met een van onze voorlichters:
030 230 33 03. Of mail naar info@vsbfonds.nl.

Wilt u direct een aanvraag doen? Ga dan naar Aanvragen.

Andere mogelijkheden

Ook het Blockbusterfonds ondersteunt voorstellingen. Het Blockbusterfonds is een samenwerking tussen VSBfonds, de VandenEnde Foundation, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Bankgiro Loterij. Dit fonds verstrekt leningen en garantiebijdragen aan grote projecten van uitzonderlijk niveau en publieksbereik.

Crowdfunding-platform www.voordekunst.nl helpt beginnende makers in de podiumkunsten bij het verkrijgen van inhoudelijk en financieel draagvlak. Het platform richt zich op producenten die zich met een eerste project aan een groter publiek presenteren. VSBfonds is partner van Voordekunst.

Laat u inspireren door onderstaande voorbeelden!

Sluiten