Veelgestelde vragen

 • Hoe beoordeelt VSBfonds de ontwikkeling van de amateurkunstenaar?

  De deelnemers moeten zichzelf kunnen verbeteren en hun vaardigheden vergroten. Dat kan bijvoorbeeld door een moeilijker of uitdagender stuk in te studeren. Of door te leren optreden voor publiek, op een speciale locatie. Door te werken met nieuwe technieken of in andere disciplines. Vaak wordt voor deze ontwikkeling de hulp ingeroepen van professionals die de amateurkunstenaars ondersteunen en begeleiden.

 • Waarom komen onze wekelijkse repetities niet in aanmerking voor een donatie?

  Hoe belangrijk de repetities ook zijn, VSBfonds kan niet alles ondersteunen. Wij beperken ons tot projecten die amateurkunstenaars op een bijzondere manier helpen hun vaardigheden te verbeteren. Onder projecten verstaan we: niet-reguliere activiteiten met een duidelijke begin- en einddatum.

 • Onze dirigent of begeleider is professioneel geschoold, maar niet werkzaam in het vak. Geldt dat als professionele begeleiding?

  Ja, semi-professionals zijn ook in staat om amateurkunstenaars te helpen hun vaardigheden te vergroten. Zij vallen onder professionele begeleiding.

 • Kan ik ook een aanvraag voor een amateurkunstfestival indienen?

  Jazeker, maar let dan goed op wat uw uitgangspunt voor het project is. Bij festivals die een bundeling zijn van niet-professioneel aanbod beoordelen wij niet het effect op de bezoekers, maar het effect op de deelnemers. We beoordelen dan of het festival de juiste vorm is hen verder te helpen in hun technische en artistieke ontwikkeling.

 • Kan ik ook aanvragen indienen voor projecten rond kunst en cultuur op scholen?

  Aanbod aan scholen valt niet binnen het amateurkunstbeleid van VSBfonds. Voor projecten voor het onderwijs (kinderen en jongeren) hanteren we andere criteria.

 • VSBfonds stelt als voorwaarde dat bestuursleden onafhankelijk zijn en niet zelf betrokken bij de uitvoering van het project. Maar onze bestuursleden spelen zelf mee in het orkest. Is dat een probleem?

  Bij vrijwilligersorganisaties voor kunst en cultuur is het geen probleem als bestuursleden zelf actief meedoen. Als bestuursleden betaald worden voor hun activiteiten en daardoor financieel belang hebben bij het doorgaan van het project, is dat wel een bezwaar.

 • Hoe lang van tevoren moet ik mijn aanvraag indienen?

  U moet uw subsidieaanvraag indienen ten minste vier maanden voor het moment waarop de amateurkunstenaars het resultaat presenteren aan het publiek. Dus vier maanden voor aanvang van het concert, de voorstelling of de tentoonstelling.

 • Hoeveel amateurs moeten er minimaal deelnemen?

  VSBfonds stelt geen eisen aan het aantal deelnemers.