Op welke culturele projecten richt VSBfonds zich?

Het werkveld van kunst & cultuur is breed. Omdat VSBfonds niet in staat is het hele werkveld financieel te ondersteunen richten wij ons op dié projecten waarbij de focus ligt op publiek en deelnemers. Als aanvrager moet u duidelijk kunnen aantonen wat u bij de deelnemers of het publiek teweeg wilt brengen. En vinden wij het belangrijk dat het project zorgt voor directe verbinding of ontmoeting tussen kunst en mensen. Wilt u nagaan of u in aanmerking komt voor een subsidie? Doe dan hier een snelle scan. 

De regionale geschiedenis en de samenwerking met bewoners vormen een rode draad in de projecten van het theatergezelschap PeerGrouP

Programmering en publieksbegeleiding
VSBfonds geeft financiële steun aan projecten waardoor presenterende instellingen een groter, breder publiek bereiken of een betere beleving bieden aan het publiek. Projecten kunnen qua inhoud en vorm uiteenlopen. Als u een aanvraag voor financiële steun doet gericht op programmering en publieksbegeleiding, leg dan goed uit waarom uw project zo belangrijk is voor het bereiken van het gestelde publieksdoel. Lees alle voorwaarden 

Publieksgerichte (her)inrichting
VSBfonds geeft financiële steun aan projecten waardoor presenterende instellingen een groter, breder publiek bereiken of een betere beleving bieden aan het publiek. Dat kan onder andere door de eigen locatie (op)nieuw in te richten. Een gastvrije, aantrekkelijke en doelgroepgerichte inrichting versterkt het effect van cultuurdeelname bij het publiek. Lees alle voorwaarden

Werven en trainen van vrijwilligers
VSBfonds ondersteunt projecten van presenterende instellingen waarmee zij een groter, diverser publiek bereiken of een betere beleving bieden aan publiek. De inzet van vrijwilligers kan hierbij helpen, zij vormen een directe verbinding met de lokale omgeving. Projecten gericht op de werving en training van vrijwilligers met als doel: van de locatie een gastvrij huis te maken komen voor financiële steun in aanmerking. Lees alle voorwaarden

Kunstproducties

VSBfonds ondersteunt sociaal-maatschappelijk gedreven kunstproducties waarbij de producent zelf rechtstreeks met het publiek te maken heeft, zonder afhankelijk te zijn van een podium of andere presenterende instelling. De projecten die wij financiële steun geven zijn sterk gericht op het bereiken van optimaal maatschappelijk effect. Lees alle voorwaarden

Educatie
VSBfonds geeft financiële steun aan educatief aanbod voor het onderwijs gericht op kunst, erfgoed of media(wijsheid). Lessen in bijvoorbeeld theater of media zijn niet alleen leuk, maar ook zinvol in de opvoeding van kinderen. Spelenderwijs leren zij hun eigen talenten te ontwikkelen. Tegelijkertijd maken zij kennis met de schoonheid van kunst, cultuur en cultureel erfgoed. Ze worden uitgedaagd om een creatieve, onderzoekende houding aan te nemen. Een goed begin voor een leven vol cultuur! Lees alle voorwaarden

Amateurkunst
In Nederland zijn miljoenen amateurkunstenaars actief bezig met kunst en cultuur. Ze doen dit uit passie, omdat ze zichzelf willen ontwikkelen en verbeteren op artistiek vlak of om sociale redenen. VSBfonds ondersteunt graag kwalitatief goede, uitdagende projecten voor mensen die in hun vrije tijd kunst maken of uitoefenen. Lees alle voorwaarden

Donatie aanvragen voor uw Kunst en Cultuur project?