Kunst & Cultuur Kunstproducties

VSBfonds ondersteunt sociaal-maatschappelijk gedreven kunstproducties waarbij de producent zelf rechtstreeks met het publiek te maken heeft, zonder afhankelijk te zijn van een podium of andere presenterende instelling. De projecten die wij financiële steun geven zijn sterk gericht op het bereiken van optimaal maatschappelijk effect.

Voorbeelden van kunstproducties die wij ondersteunen:
  • Community-art projecten;
  • Locatieproducties waar veel vrijwilligers aan meedoen;
  • Producties die bijvoorbeeld touren langs verzorgingshuizen of AZC’s;
  • Documentaires met een uitgebreid impactprogramma.
Deze projecten steunen wij niet:
  • Donatie-aanvragen voor een bedrag hoger dan € 100.000.
  • Donatie-aanvragen van organisaties die in het betreffende kalenderjaar al een aanvraag hebben ingediend die gehonoreerd is. We doneren maximaal eenmaal per kalenderjaar.
Wij beoordelen uw aanvraag op de volgende criteria:

Maatschappelijk effect

Wij steunen alleen projecten die voor de doelgroep een (cultuur)historisch of sociaal-maatschappelijk belang hebben en waarvoor wordt samen gewerkt met relevante maatschappelijke partners.

Betrekken doelgroep

Projecten die plaatsvinden in de gemeenschap, waarbij de doelgroep betrokken wordt bij het maken en uitvoeren van de kunstproductie komen in aanmerking voor ondersteuning.

Artistieke kwaliteit

Wij steunen alleen projecten die vertrekken vanuit de artistieke visie van de kunstenaar.