Kunst & Cultuur Programmering en publieksbegeleiding

VSBfonds geeft financiële steun aan projecten waardoor presenterende instellingen een groter, breder publiek bereiken of een betere beleving bieden aan het publiek. Projecten kunnen qua inhoud en vorm uiteenlopen. Als u een aanvraag voor financiële steun doet gericht op programmering en publieksbegeleiding, leg dan goed uit waarom uw project zo belangrijk is voor het bereiken van het gestelde publieksdoel.

Welk type instelling kan aanvragen:
  • Podia
  • Filmhuizen
  • Musea en erfgoedinstellingen
  • Presentatie-instellingen voor beeldende kunst
  • Bibliotheken
  • Festivals
Deze projecten steunen wij niet:
  • Projecten die niet als hoofddoel hebben een groter, diverser publiek te bereiken of een betere beleving te bieden aan het publiek.
  • Donatie-aanvragen voor een bedrag hoger dan € 100.000.
  • Projectaanvragen van organisaties die in het betreffende kalenderjaar al een aanvraag hebben ingediend die gehonoreerd is. We doneren maximaal eenmaal per kalenderjaar.
Hoe beoordelen wij uw aanvraag?

Publieksvisie

Uit uw aanvraag blijkt dat u duidelijke kennis van en visie heeft op het publiek dat u wilt bereiken.

Publieksstrategie

Alleen projecten waarvoor een duidelijk publieksdoel is geformuleerd en de gekozen aanpak overtuigend tot dat doel leidt komen voor ondersteuning in aanmerking.

Maatschappelijk bewustzijn

Wij steunen uw project alleen als uw instelling zich open en gastvrij opstelt, aandacht heeft voor diversiteit in brede zin en blijk geeft van maatschappelijk bewustzijn.

Gerelateerde projecten: