Kunst & Cultuur Publieksgerichte (her)inrichting

VSBfonds geeft financiële steun aan projecten waardoor presenterende instellingen een groter, breder publiek bereiken of een betere beleving bieden aan het publiek. Dat kan onder andere door de eigen locatie (op)nieuw in te richten. Een gastvrije, aantrekkelijke en doelgroepgerichte inrichting versterkt het effect van cultuurdeelname bij het publiek.

Welke typen instellingen kunnen aanvragen:
  • Podia
  • Filmhuizen
  • Musea en erfgoedinstellingen
  • Presentatie-instellingen voor beeldende kunst
  • Bibliotheken
Deze projecten steunen wij niet:
  • Projecten die een ander hoofddoel hebben dan de realisatie van een groter, diverser publieksbereik of een betere publieksbeleving.
  • Donatie-aanvragen voor de nagelvaste bouwkosten van nieuw- of verbouw van uw locatie.
  • Donatie-aanvragen voor een bedrag hoger dan € 100.000.
  • Donatie-aanvragen van organisaties die in het betreffende kalenderjaar al een aanvraag hebben ingediend die gehonoreerd is. We doneren maximaal eenmaal per kalenderjaar.
Wij beoordelen uw aanvraag op de volgende criteria:

Publieksvisie

Uit uw aanvraag blijkt dat u duidelijke kennis van en visie heeft op het publiek dat u wilt bereiken.

Publieksstrategie

Alleen aanvragen voor projecten met een duidelijk publieksdoel en een overtuigende aanpak die tot dat doel leidt komen in aanmerking voor ondersteuning.

Fysieke toegankelijkheid

Wij steunen alleen inrichtingsprojecten waarbij de locatie toegankelijk wordt voor mensen met een fysieke beperking.

Aanvullende informatie:

Advies toegankelijkheid

PBTconsult
Wij vinden het belangrijk dat de locatie toegankelijk wordt voor iedereen, dus ook voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten. Als uw aanvraag aansluit bij ons beleid, kan een integraal toegankelijkheidsadvies deel uit maken van de procedure.

Toegankelijkheid festivals: Stichting 5D
Stichting 5D helpt instellingen om hun activiteiten nog toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. In 2017 bieden we vijftien festivals de mogelijkheid om bij Stichting 5D een toegankelijkheidsadvies op maat te vragen. Met dit samenwerkingsproject geven we een impuls aan de deelnemende festivals en willen we de toegankelijkheidsadviezen van 5D breder onder de aandacht brengen.