Jaarverslag magazine 2020
impact

Nieuw Wij: onbevooroordeeld de verbinding vinden begint met het stellen van de juiste vragen

Een samenleving waarin alle Nederlanders zich thuis kunnen voelen. Ongeacht komaf, religie, levensbeschouwing of maatschappelijke positie. Dat is wat Nieuw Wij voor ogen heeft. Het platform biedt geen kant-en-klare oplossingen, maar bevraagt de meest uiteenlopende mensen. Gewone mensen op straat, in de buurt. Kopstukken uit media, politiek en wetenschap. Hoog- of laagopgeleid, bekend of onbekend. Jong en oud. Ieder vanuit zijn of haar eigen levensbeschouwing. Het levert een voortdurende stroom aan inspirerende artikelen, interviews, video’s en podcast op. Over religieuze en maatschappelijke trends in en buiten Nederland. Ze zijn allemaal te vinden zijn op nieuwwij.nl.

‘Wij willen op basis van verschillen mensen met elkaar verbinden’, vertelt Enis Odaci, projectleider van Nieuw Wij. ‘Verschillen die er misschien op het oog - op basis van cultuur, kleur, komaf, religie et cetera - lijken te zijn, maar na een paar gerichte, persoonlijke vragen plaatsmaken voor gedeelde gevoelens, dromen, angsten noem maar op. We gaan graag het gesprek aan op basis van de normen en waarden die mensen met zich meedragen vanuit hun levens- beschouwing. Want of je nu een gelovige christen of moslim bent, een ondernemer bent, een humanist, 

een Happinez-lezer of een atheïst, jouw normen en waarden vinden hun oorsprong in de traditie waar jij uit voortkomt. We neigen ertoe dat te vergeten, waardoor we verleerd zijn om vanuit onze oorspronkelijke levensbeschouwelijke vragen het gesprek met elkaar aan te gaan. Doen we het niet dan blijven schotten en verschillen bestaan. Dan blijven we ons baseren op vooroordelen en uitsluitingsmechanismen. Met als gevolg onbegrip en onbekendheid wat kan leiden tot racisme, discriminatie, polarisatie, et cetera.’

Mens & Maatschappij

‘Of je nu gelovig christen of moslim bent, humanist, Happinez-lezer of atheïst, jouw normen en waarden vinden hun oorsprong in de traditie waar jij uit voortkomt.’

Enis Odaci (Foto door Marieke Lucas) Projectleider voor Nieuw Wij

Overal het gesprek aangaan

Gaan we wél het gesprek aan op basis van levensbeschouwelijke vragen, dan kunnen er volgens Enis hele mooi dingen ontstaan. ‘Nieuwsgierigheid naar elkaar, openheid, eerlijkheid, onderling begrip en saamhorigheid. Wie ben jij, wat zijn je dromen, je angsten, wat wil je betekenen in dit leven? Hoe voed je je kids op? Hoe sta jij in de multiculturele samenleving? Iedereen heeft vragen. En je hoeft niet altijd dezelfde antwoorden te hebben. Wel kun je overal het gesprek daarover voeren. Met je buren, met collega’s op je werk, via social media, in de klas op school, samen met je medestudenten, in de kerk of de moskee. Eenmaal in gesprek blijken we in onze superdiverse samenleving meer met elkaar gemeen te hebben dan op het oog lijkt. Wij willen die gesprekken heel graag stimuleren en de taal daarvoor aanreiken.’

Diversiteit en inclusie

En dus is Nieuw Wij niet alleen een mediaplatform, maar ook een netwerkorganisatie die actief is op tal van andere fronten. Enis: ‘We coachen sociale ondernemers, onderwijsinstellingen en zzp’ers, bijvoorbeeld op het gebied van diversiteit en inclusie. We hebben de Nieuw Wij Academy gelanceerd, waar we online programma’s aanbieden voor scholieren. Hen vragen we stil te staan bij bijvoorbeeld de vraag: wat voor burger wil jij in deze maatschappij zijn? Welke bijdrage wil jij leveren? En hoe kun je dat meenemen in bijvoorbeeld je studiekeuze? 

Wie wil kan ook Vriend van Nieuw Wij worden en gratis onze jaarlijkse lezing Podium Nieuw bijwonen. Daar gaan we in op nieuwe trends op het gebied van maatschappij en religie.’

Nieuw Wij Lab

En dan is er nog het Nieuw Wij Lab. Een initiatief in het kader van het thema discriminatie. Mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van VSBfonds, dat de strijd tegen discriminatie hoog op de agenda heeft staan en daarom volgens Enis ook als een stevige samenwerkingspartner van Nieuw Wij optreedt. ‘Samen zijn we een zoektocht gestart naar de belangrijkste sociale vernieuwers op het gebied van discriminatie. We zijn klein begonnen: wie worden in onze eigen netwerk als koplopers genoemd? Wie maken het verschil? Met hen hebben we interviews afgenomen over hun drive, visie en aanpak. En ook hen hebben we gevraagd wie zij zelf tot sociale vernieuwers rekenen. Zo zijn we uitgekomen op maar liefst 72 van die koplopers, die allemaal zijn geïnterviewd. De uitkomsten worden verzameld op onze website. Het levert een schat aan inzichten op, afkomstig uit een dwarsdoorsnede van ambtenaren, ondernemers, werknemers en mediaprofessionals. Nu nog werken velen van hen onafhankelijk van elkaar en kent men elkaar niet of nauwelijks. Dat biedt kansen om in de toekomst tot veel meer cross-sectorale discussies en oplossingen te komen voor discriminatie. De onderlinge gesprekken die dáárvoor nodig zijn, stimuleren en faciliteren wij uiteraard graag in het project Nieuw Wij Lab.’

‘Laten we vanuit levensbeschouwelijke vragen het gesprek met elkaar aangaan. Doen we dat niet dan blijven we ons baseren op vooroordelen en uitsluitingsmechanismen.’

Enis Odaci is naast projectleider voor Nieuw Wij voorzitter van Stichting Humanislam, een denktank voor islamitisch humanisme die hij mede naar aanleiding van het verscherpte islamdebat post-9/11 oprichtte. Hij is partner bij Stichting Koetsveld & Odaci, waar hij samen met predikant Herman Koetsveld de interreligieuze dialoog vormgeeft. Ook is hij mede-oprichter van Heilige Zaken, een adviesbureau voor reli-ondernemerschap. Daarnaast adviseert hij overheden en bedrijfsleven op het gebied van diversiteit en inclusie en is hij een veelgevraagd schrijver en spreker over geloof en samenleving in de huidige tijd.

www.enisodaci.nl

volgend artikel