Terug naar Nummer 1, Juli 2020
Nummer 1, Juli 2020
On the road

Bruggenbouwers waar mijn hart sneller van gaat kloppen

Het zijn verwarrende tijden. Want de coronacrisis heeft onze maatschappij behoorlijk op z’n kop gezet. Ik zie meer verbondenheid ontstaan. Mensen kijken vaker dan voorheen naar elkaar om, steunen elkaar waar nodig en gaan creatief om met nieuwe beperkingen. Maar natuurlijk hebben flink wat mensen en organisaties het zwaar en dreigt door de crisis een grotere tweedeling in onze maatschappij. Het benadrukt het belang van ons fonds, dat streeft naar een maatschappij waarin iedereen meedoet.

Kickstart Cultuurfonds

Het is niemand ontgaan. De culturele sector heeft het vanwege de coronacrisis en de anderhalvemetermaatregelen zwaar te verduren. De overheid stelde 300 miljoen euro ter beschikking, maar daarmee zijn theaters, schouwburgen, poppodia, musea en andere culturele instellingen niet gered. Als fonds nemen we uiteraard ook onze verantwoordelijkheid. Samen met de VandenEnde Foundation, het Prins Bernhard Cultuur Fonds en de BankGiroLoterij hebben we de handen ineengeslagen. Per 2 juli is er het Kickstart Cultuurfonds. Waarmee we culturele instellingen, die niet op eigen kracht aanpassingen kunnen doen om zich op de anderhalvemetersamenleving in te stellen, financieel steunen. Ik ben er trots op dat we dit op zo korte termijn weten te realiseren. Dat we aanvragen snel behandelen. En dat VSBfonds een aanzienlijk deel van de organisatie, administratie en praktische uitvoering ervan verzorgt. Het onderstreept onze ervaring, flexibiliteit en daadkracht.

‘In deze tijd gaan wij culturele instellingen extra steunen’

Urgente, actuele thema’s

Er zijn meer urgente thema’s waarvan we vinden dat ze onze hulp en ondersteuning juist nu verdienen. Neem het project ‘Thuisgekookt’ dat tot voor kort in een tiental steden draaide en wij van harte steunen. In het kort: mensen koken een of meerdere dagen in de week voor een buurman, buurvrouw of wijkgenoot die dat om welke reden ook goed kan gebruiken. Vlak na het uitbreken van het coronavirus nam de behoefte daaraan - denk aan mensen die de straat niet op konden, mochten of durfden om boodschappen te doen - enorm toe. Door de inspanningen van de initiatiefnemers en met snelle extra steun van VSBfonds werd in korte tijd het aantal steden waarin wordt ‘thuisgekookt’ bijna verdubbeld. Omgekeerd zat de coronacrisis ook onze eigen daadkracht soms in de weg. De mede door VSBfonds geïnitieerde en door diverse steden en provincies gedragen Nationale Respecttour stond klaar om van start te gaan. Totdat alle evenementen vanwege het coronavirus - terecht - werden afgeblazen. Enorm jammer, juist nu de strijd tegen racisme mensen volop in beweging brengt.

‘Urgente initiatieven helpen we juist nu om op te schalen’

Hiphopscene bouwt bruggen

Vaak krijg ik de vraag: hoe komen jullie toch in contact met al die initiatiefnemers en projecten? Allereerst melden zij zich bij ons aan. Daarnaast zijn we regelmatig aanwezig op bijeenkomsten in het land, waar vaak meerdere fondsen zich presenteren. Daar worden veel contacten gelegd. Ook onze donatieadviseurs trekken meer en meer de regio in om actieve initiatiefnemers met kansrijke ideeën te ontmoeten. Verder werken we samen met zogenaamde ‘matchmakers’. Mensen in het hele land, die we tot ons vaste netwerk rekenen. Zij kennen de lokale problematieken, talenten en kansen van mensen en brengen ons met hen in contact. Het levert inspirerende ontmoetingen op met mensen die wij nog niet kenden, maar die vaak ook de weg naar de fondsenwereld niet weten te vinden. Een prachtig voorbeeld is onze kennismaking met de Rotterdamse ‘urban’ hiphopscene. Een grote groep creatieve, talentvolle jonge mensen die net als de gevestigde partijen in de traditionele kunst- en cultuurwereld de stem van de maatschappij vertegenwoordigen en op artistieke wijze bruggen bouwen tussen groepen mensen. Laatst was ik aanwezig bij de bevrijdingsherdenking Bridge to Liberation. Op het podium trad een hiphop-artiest op. Het was een van de talenten die ik een paar jaar ervoor in Rotterdam had ontmoet. Ik besefte en voelde het meteen: van dit soort bruggenbouwers gaat mijn hart sneller kloppen!

Bernt Schneiders
Directeur VSBfonds

VSBfonds is voortdurend op zoek naar actieve mensen die iets willen bijdragen aan een zorgzame samenleving, zorgen voor veerkrachtige en betrokken buurten. Ben of ken jij zo iemand? Laat dan van je horen en neem contact met ons op. Wie weet ontmoeten we elkaar dan ook ‘on the road’.