Nummer 1, maart 2021
amateurkunst

VSBfonds verruimt toekenningscriteria amateurkunst

In Nederland zijn miljoenen amateurkunstenaars actief bezig met kunst en cultuur. Uit passie, uit de behoefte aan artistieke ontwikkeling of vanuit sociale drijfveren. Maar door alle coronamaatregelen hebben amateurkunstorganisaties het moeilijk. Om deze lastige tijd door te komen verruimt VSBfonds tijdelijk de criteria voor toekenning van donaties voor amateurkunst.

Extra mogelijkheden

‘Door tijdelijke aanpassing van het toekenningsbeleid kunnen organisaties en initiatieven op het vlak van amateurkunst een aanvraag indienen voor bredere activiteiten’, zegt Hanna Kiewiet namens VSBfonds. ‘Denk aan amateurkunstverenigingen, centra voor de kunsten en andere organisaties die amateurkunst structureel aanbieden. Het is niet langer vereist dat een presentatiemoment en samenwerking met andere partijen onderdeel uitmaakt van het project. Eenvoudigweg omdat dit vanwege coronamaatregelen niet mogelijk is.

Wel kun je online repeteren, workshops en masterclasses volgen etc. Op termijn kan er wellicht weer meer, maar hebben groepen bijvoorbeeld tijdelijk een grotere repetitieruimte en/of meer repetitiemomenten en repetitoren nodig. Voor de financiering van de extra kosten hiervoor hebben organisaties vaak geen buffer. VSBfonds vindt het belangrijk dat cultuurbeoefening in groepsverband zoveel mogelijk doorgang vindt, dat er ook in deze tijden verbindende activiteiten georganiseerd kunnen worden en dat daarmee de sociale cohesie niet verloren gaat. Vandaar de tijdelijke verruiming van onze toekenningscriteria.’

Vijf tips voor amateurkunst in coronatijd
  1. Blijf in contact met je mede-kunstbeoefenaars. Blijf als groep verbonden en blijf omkijken naar elkaar.

  2. Denk als vereniging of gezelschap na over hoe je toekomstbestendig kunt blijven en hoe je in de toekomst nieuwe leden kunt werven. Hiervoor kun je hulp inschakelen, bijv bij het LKCA.

  3. Betrek deze professionals ook bij het bedenken van innovatieve manieren om toch je kunsten te blijven beoefenen, individueel en/of als groep. 

  4. Ga niet zelf het wiel uitvinden, maar neem contact op met een van de koepelorganisaties en/of LKCA voor tips en tricks. Laat je ook inspireren door met mede-amateurverenigingen en andere samenwerkingspartners in je omgeving. En zoek ook samenwerking met en hulp van de gemeente. 

  5. Heb je een idee voor je vereniging of groep en wil je advies over financiële mogelijkheden en ondersteuning? Neem dan altijd eerst even contact op met een van de de regio-adviseurs van VSBfonds  

Kijk voor meer informatie ook op deze pagina van LKCA en op de pagina over amateurkunst op de website van VSBfonds