Nummer 1 - Voorjaar 2022
On the road

Cultuurloket DigitALL streeft naar breed, laagdrempelig aanbod voor iedereen

Ik ben er trots op dat de partijen achter het Kickstart Cultuurfonds de handen opnieuw ineenslaan. Samen starten zij het driejarig stimuleringsprogramma Cultuurloket DigitALL. Daarmee worden niet-Rijksgesubsidieerde cultuurinstellingen in staat gesteld digitale technologie te benutten in hun culturele aanbod en daarmee een breder publiek te bereiken.

Tijdens de coronacrisis werd door met name de koplopers al de kracht van digitaal cultuuraanbod ontdekt. Niet-Rijksgesubisidieerde theaters, muziekpodia, filmtheaters, festivals, musea en producenten van professionele podiumkunsten worden nu in staat gesteld dit spoor te volgen. Zodat zij in de toekomst weerbaarder en wendbaarder worden en nieuw publiek voor zich weten te winnen.

Koplopers in digitale technologie

Cultuurloket DigitALL stuurt aan op het ontwikkelen van verdienmodellen en pleit voor samenwerkingsverbanden die leiden tot schaalvoordeel en efficiëntie. Want waarom zou je allemaal afzonderlijk het wiel uitvinden? Naast onderlinge kennisuitwisseling en leren van elkaar kan er ook volop geleerd worden van de koplopers in digitale technologie. Dit zijn vaak de grotere, meestal Rijksgesubsidieerde culturele instellingen. Het lerende karakter van het stimuleringsprogramma geldt ook voor de initiatief nemende fondsen en partijen. Ook zij zullen samen nieuwe kennis ontwikkelen en ervaring opdoen.

Publieksverbreding

Mensen prikkelen en verrassen via digitale streaming dus. Het wegnemen van drempels voor mensen die nu (nog) niet in het theater komen. En zichtbaar maken wat er allemaal binnen de muren van de Nederlandse podia en musea te zien, te horen en te beleven valt. Daarmee moet publiekverbreding mogelijk zijn. Cultuurloket DigitALL zet daar op in. En VSBfonds doet mee. Want het sluit naadloos aan op een van onze belangrijkste ambities: een maatschappij waarin kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk zijn.

Bernt Schneiders
Directeur VSBfonds

Cultuurloket DigitALL is een publiek-private samenwerking van Prins Bernhard Cultuurfonds, VriendenLoterij, Fonds 21, Gemeente Amsterdam, VSBfonds, VandenEnde Foundation, Stichting Zabawas en het Elise Mathilde Fonds. Het is bijzonder dat zo’n groot aantal private cultuurfondsen met de VriendenLoterij en de overheid de krachten bundelt. Dat gebeurde eerder alleen bij het Kickstart Cultuurfonds. Kijk voor alle informatie op www.CultuurloketDigitALL.nl.