Nummer 1 - Voorjaar 2022
IMPACT

Nederland Maakt Impact zet in op jonge toekomstdragers

NL maakt impact

Nederland Maakt Impact wil jonge toekomstdragers verbinden inspireren, activeren en ontwikkelen, zodat zij samen aan een mooiere wereld kunnen werken. We spreken erover met initiatiefnemer en voorzitter Hoessein Alkisaei. Want waarom is het nodig? Wat wordt er voor deze jongeren georganiseerd? En hoe ervaarde hij eigenlijk zijn deelname aan de door VSBfonds georganiseerde Impact Bootcamp?

Maar eerst is er die ene brandende vraag: hoe komt een Lecturer Structural and Building Engineering bij de TU Delft erbij om een organisatie als deze op te richten? ‘Ik zag binnen en buiten Nederland veel jongeren tussen de 18 en 30 jaar met fantastische, positieve ideeën en oplossingen om Nederland en de wereld mooier te maken’, legt Hoessein uit. ‘Op het gebied van armoedebestrijding, gelijkheid van mensen, milieu en klimaat noem maar op. Maar ik ontdekte dat het hen vaak niet lukt die ideeën om te zetten in concrete acties. Vaak hebben ze er geen netwerk voor. Ook missen ze een podium waar ze hun ideeën kunnen laten horen. En ze worden jammer genoeg te weinig serieus genomen. Met Nederland Maakt Impact brengen we sinds enkele jaren jonge toekomstdragers uit verschillende hoeken en lagen van Nederland samen rondom belangrijke maatschappelijke thema’s. Wat kan en moet er anders en beter. En hoe? We brengen hen daarbij in contact met nationale en internationale bedrijven, maatschappelijke organisaties en leiders uit diverse sectoren en de politiek. We maken ook nadrukkelijk de koppeling met de SDG’s (Sustainable Development Goals), zodat de jonge generatie ook hieraan kan bijdragen.’​

xTopconferentie

Jaarlijks is er de door Nederland Maakt Impact georganiseerde xTopconferentie met zo’n 500 deelnemers. Die vindt dit jaar plaats van 20 tot en met 22 mei in de Fokker Terminal in Den Haag. ‘Er zijn inspirerende speeches van zowel jongeren als belangrijke stakeholders’, vertelt Hoessein. ‘Maar ook paneldiscussies en workshops. En er wordt volop genetwerkt. Hét moment waarop jonge toekomstdragers over hun ideeën vertellen en dé plek waar zij zich ook persoonlijk en professioneel kunnen manifesteren en ontwikkelen rondom actuele thema’s, grote maatschappelijke vraagstukken en innovatieve denkwijzen. Het mooie is dat jongeren gratis kunnen deelnemen dankzij de bijdragen van sponsors, subsidies en fondsdonaties. Hetzelfde geldt voor de kleinere bijeenkomsten die we door het jaar heen organiseren in het land. Ook hier staan actuele thema’s, maatschappelijke uitdagingen en de oplossingen van jongeren centraal en schuiven experts uit relevante werkvelden aan.’

‘Als gelijkgestemden jongeren samenkomen ontdekken zij
kansen om hun ideeën, dromen en idealen echt waar te maken.’

xAcademie

Dat jonge toekomstdragers gemotiveerd en geïnspireerd zijn om hun maatschappelijke bijdrage te leveren wordt tijdens al die activiteiten wel duidelijk. Maar ze moeten natuurlijk ook over de juiste persoonlijke en professionele kennis en vaardigheden beschikken. ‘Daarom hebben we onze xAcademie opgericht’, aldus Hoessein. ‘Daar kunnen jonge toekomstdragers interactieve trainingen volgen in een periode van drie maanden. Ze doen inhoudelijke kennis op en ontwikkelen de skills om zelfstandig van ideeën tot daden en impact te komen. De xAcademie is mogelijk gemaakt dankzij onder meer de financiële ondersteuning van VSBfonds. Maar zij doen meer, er is sprake van een hecht partnership. De mensen van het fonds denken vanuit hun kennis en ervaring met ons mee. Over bijvoorbeeld over de invulling van het programma, door bedrijven en organisaties uit hun netwerk met ons te verbinden enzovoort.’

NL maakt impact
‘Je voelt de vonken overslaan en ziet hun ogen sprankelen.
Dat geeft veel hoop voor de toekomst en de moed om door te gaan.’

Monitoren, sturen en doorbouwen

Hoessein zelf deed mee aan de door VSBfonds georganiseerde Impact Bootcamp. ‘Daarin heb ik mij  samen met andere initiatiefnemers ontwikkeld in het professioneel en planmatig meten, monitoren, sturen en zichtbaarder maken van de impact van ons project. Tijdens een aantal sessies beschrijf en test je je doelen, ontdek je hoe je je doelgroep nog beter kunt bereiken. Maar ook hoe je je impact verder kunt verhogen vanuit de activiteiten die je organiseert. Het is ook een reflectie die heeft bijgedragen aan mijn eigen leiderschaps-skills. En het sterkt mijn voornemen om een stabiele en bredere basis te bouwen voor Nederland Maakt Impact, zodat het een duurzame toekomst heeft. Want het zijn de jongeren zelf die mij keer op keer inspireren en stimuleren. Als al die jonge gelijkgestemden samenkomen ontdekken zij kansen om hun ideeën, dromen en idealen echt waar te maken. Je voelt de vonken overslaan en ziet hun ogen sprankelen. Dat geeft heel veel hoop voor de toekomst en moed om op deze ingeslagen weg door te gaan.’

Kom naar de xTopconferentie van 20 t/m 22 mei 2022

Meer info en inschrijven: www.nederlandmaaktimpact.nl

Hier vind je ook meer informatie over de mogelijkheden die de xAcademie biedt.