Terug naar Nummer 2, juli 2021
Nummer 2, juli 2021
IMPACT

K!X Works zet in op empowerment van nieuwkomers

‘Stuk voor stuk powervrouwen; het verhaal van K!X Works’. Zo heet de nieuwe documentaire van Movisie, het landelijke kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. De korte film laat zien hoe nieuwkomers Douaa en Tabarak na een vlucht uit hun geboorteland binnen het programma K!X Works werken aan een nieuwe toekomst in Nederland. Met nieuwe perspectieven op basis van hun dromen en talenten en een grotere kans op een baan. Senior Adviseur Jamal Chrifi en trainer Siham el Moussaoui vertellen erover.

Kijk hier de korte documentaire en lees eronder het interview

Wat is K!X Works?

Jamal: ‘K!X Works is gebaseerd op een in 2007 ontwikkelde methode. Oorspronkelijk bedoeld voor mbo-studenten studenten. We speelden er - destijds nog onder de vlag van FORUM (instituut voor multiculturele vraagstukken) - mee in op een verbeterde toerusting van jongeren in hun aanloop richting de arbeidsmarkt. Uitval voorkomen, talent ontdekken, perspectief bieden en aansluiting realiseren. We deden dat in samenwerking met zo’n vijftig scholen, een deel daarvan heeft de aanpak ook structureel ingebed in hun aanbod in de klas. Met name het werken aan sociale vaardigheden, het aanspreken van talent en het bieden van keuzeperspectief was en is belangrijk. Gaandeweg hebben we de methode ook geschikt gemaakt voor nieuwkomers. VSBfonds ondersteunde ons de afgelopen drie jaar bij de doorontwikkeling van de methode met een focus op vrouwelijke nieuwkomers. We zijn erg blij met de bijdrage van ruim tweehonderdduizend euro verdeeld over twee jaar, want zonder zo’n impuls zou het niet mogelijk zijn. Het heeft ertoe geleid dat we groepen hebben in inmiddels 14 gemeenten.’

‘We focussen nu ook op vrouwelijke nieuwkomers’

Hoe ziet het programma van K!X Works er in grote lijn uit?

Siham: ‘Deelnemers leren de Nederlandse taal, cultuur, omgangsvormen en de arbeidsmarkt kennen. En ze gaan vooral aan de slag: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Er wordt gewerkt aan vaardigheden als communiceren, presenteren en netwerken. Dat gaat er hier heel anders aan toe dan in de landen waar onze deelnemers vandaan komen. Ze zijn soms verbaasd over de voor ons vanzelfsprekende procedures die werkgevers in Nederland hanteren. Belangrijk onderdeel is daarom ook het bezoek aan bedrijven en scholen. Het echte contact leggen, jezelf en je talenten presenteren, op weg naar een opleiding en/of werk. Zo bouw je ook je eigen netwerk op en leer je dat te benutten. Een groep bestaat uit maximaal vijftien deelnemers. Alleen vrouwen, maar ook gemengde groepen. Als hoofdtrainer van Movisie werk ik altijd samen met een co-trainer van de betreffende gemeente. En het zijn de deelnemers die gaandeweg steeds meer eigen initiatief gaan nemen. De groep komt een keer per week samen, het totale traject duurt circa drie maanden. Aan het einde ontvangen de deelnemers een certificaat.’

‘Zonde om hun dromen en talenten onbenut te laten’

Waarom richt KiX Works zich nadrukkelijk ook op vrouwelijke nieuwkomers?

Jamal: ‘Het is - vaak uit de traditie van het land van herkomst - dat bij aankomst in Nederland de man als eerste op zoek gaat naar werk. Vrouwen schieten dan thuis al snel in de verzorgende rol. Daarmee kunnen ze een achterstand oplopen in hun sociale contacten, wat hun participatie bemoeilijkt. En dat is zonde. Want velen van hen hebben prachtige talenten en dromen. Ook willen ze vaak iets terugdoen voor de maatschappij waar zij de kans krijgen op een nieuw leven. En als beide partners een baan of bezigheid hebben - denk ook aan vrijwilligerswerk - ontstaat er balans in een relatie of gezin. Genoeg redenen dus om ons zowel op mannelijke als vrouwelijke nieuwkomers te richten.’

Hoe ervaren deelnemende werkgevers hun betrokkenheid bij K!X Works?

Siham: ‘Zij zijn verrast en enthousiast. Ze komen op het spoor van een nieuwe generatie potentiële werknemers. Ze ontdekken hun talenten en wij creëren de ruimte om aan elkaar te wennen. Je ziet dat steeds meer werkgevers zich bewust op nieuwkomers gaan richten. K!X Works biedt daarmee nieuwe kansen voor beide partijen.’

‘We willen overdragen, implementeren en duurzaam borgen binnen gemeenten’

Waarom is de samenwerking met gemeenten zo belangrijk?

Jamal: ‘Integratie en participatie zijn voor hen belangrijke thema’s. Met K!X Works helpen we mee aan de versnelling en verbetering daarvan. Nauw samenwerken met gemeenten is dan de voorwaarde voor succes. We trekken op met lokale beleidsmakers op het gebied van integratie, participatie en arbeidsmarkt. En onze hoofdtrainers begeleiden altijd samen met een co-trainer van de gemeente zelf de groepen. Als kennisinstelling en methode-ontwikkelaar willen wij K!X Works geleidelijk aan hen overdragen. Dat overdragen en implementeren binnen de gemeenten is onderdeel van ons traject. Onszelf overbodig maken en continuïteit realiseren, dat is wat we willen. We pleiten er daarbij nadrukkelijk voor dat de gemeenten de deelnemers blijven volgen. Door terugkomdagen te organiseren, WhatsApp-groepen in het leven te roepen. Community building is rondom dit soort thema’s essentieel. Het kan werken als een olievlek, richting familie, vrienden en kennissen van de deelnemers en de lokale relatienetwerken van werkgevers. Want met K!X Works streven we als het gaat om participatie en de weg richting opleiding, baan of vrijwilligerswerk naar een duurzame oogst. Movisie is VSBfonds dan ook dankbaar dat zij ons ondersteunen in de verspreiding en borging van K!X Works en het duurzame gebruik van wat wij ontwikkelen ten behoeve van mensen in een kwetsbare positie.’

Terug naar overige artikelen