Nummer 2 - zomer 2022
In de regio

‘Ideeën en initiatieven groeien als je ze samen deelt’

Regio-adviseur Dennis Winter

Dennis Winter is sinds enige maanden regioadviseur Noord-Brabant en Zeeland bij VSBfonds. Hij is uiterst muzikaal en initiatiefrijk en heeft jarenlange ervaring in de cultureel-maatschappelijke wereld. Gedreven door de overtuiging dat je met culturele initiatieven - groot en klein - mensen samenbrengt en verbindt. Een man dus met een missie.

Waar ben je geboren en getogen? En waar woon je?
‘Ik ben een echte Rotterdammer. Ik heb er jarenlang gewoond en gewerkt. Ik heb daar mijn netwerk in de culturele sector opgebouwd en gaandeweg uitgebreid naar Zuid-Holland en de rest van Nederland.

Wat heb je tot nu toe allemaal gedaan?
‘Ik ben muzikant, componist, producent, artistiek leider, adviseur en muziekprogrammeur. Ik was bijvoorbeeld artistiek leider en algemeen directeur van het Dunya-festival in Rotterdam. Het was een van de eerste grootschalige multiculturele festivals in Nederland. Inmiddels heeft het zijn nieuwe vorm gevonden in Unlimited. Verder doe ik van alles. Ik adviseer als freelancer al jaren initiatiefnemers van festivals en culturele projecten. En ik programmeer bijvoorbeeld al enkele jaren concerten voor North Sea Round Town, onder andere voor het podium in De Markthal Rotterdam.’

En nu dus regioadviseur bij VSBfonds. Waarom deze stap?
‘Ik kende VSBfonds al lange tijd. Ik heb in het verleden als initiatiefnemer zelf ook wel donaties aangevraagd en gekregen. Ik ben ook in het verleden door VSBfonds gevraagd mee te denken en te werken aan de ontwikkeling van een nieuwe visie. Destijds vanuit mijn werk en ervaring in het veld.

VSBfonds voelde altijd al warm, open en sympathiek. Een club gedreven mensen die aanvragers ook adviseert en meedenkt en waar ik me dus thuis voel. Toen ik hoorde dat er een vacature voor een regioadviseur was, heb ik gesolliciteerd. Ik richt mij op de culturele en maatschappelijke initiatiefnemers in Zeeland en Noord-Brabant. Het toeval wil dat ik anderhalf jaar geleden naar die laatstgenoemde provincie ben verhuisd.’

Wat zijn tot nu toe jouw ervaringen in Noord-Brabant?
‘Het is een van onze grootste provincies. Het culturele aanbod is er enorm breed en divers. Er zijn in de grote steden grote muziekpodia, festivals en andere culturele evenementen met een landelijke uitstraling. Aan de andere kant bruist Noord-Brabant ook op lokaal niveau. Van - je zou het niet verwachten met het weinige water daar - een zeemanskoor in Uden tot de vele harmonieën die al generaties lang bestaan en waar ook de jongste generatie weer meeblaast. Dit soort gezelschappen gaan steeds meer samenwerkingen aan met groepen zangers en muzikanten uit andere dorpen. Nieuwe samenwerkingen, gezamenlijke concerten. Amateurs en professionals dwars door elkaar. Dat zorgt voor de verbinding tussen mensen en is maatschappelijk gezien dus van grote waarde.’

‘Het culturele aanbod in Noord-Brabant is breed en divers. Van grote podia en festivals met landelijke uitstraling tot lokale initiatieven met maatschappelijk grote waarde.

En waarin onderscheidt Zeeland zich?
‘Zeeland is een heel andere provincie. Dunbevolkter, geen branieschoppers. Meer bescheiden, want ‘dat lossen we hier zelf wel op.’ Maar er zijn genoeg ideeën en initiatieven waar men graag ook over met ons in gesprek gaat. Ook hier grote en kleine initiatieven. Neem een gerenommeerd festivals als Film by the Sea. Samen met de drijvende krachten daar voeren we het gesprek over hoe je rond en tijdens het festival de verbinding met en tussen de mensen in Zeeland zelf kunt versterken. Internationaal en lokaal gaan uitstekend samen. Sterker nog: ik ben ervan overtuigd dat zo’n groot event alleen maar succesvol kan zijn als je het verduurzaamt en verankert in de directe omgeving. En als het gedragen wordt door je eigen roots: de mensen die in Zeeland wonen en werken. Betrek hen, laat hen mee-organiseren en uitvoeren. En kijk daarbij verder dan het festival zelf. Draai films op scholen of in poppodia en ga daarna de sociaal maatschappelijke dialoog aan met jongeren over het thema van de film. Zeeland is ook uniek vanwege de eilanden en het water. Dat zie je terug in culturele voorstellingen. Soms zelfs op boten die van het ene naar het andere eiland varen, waarmee letterlijk en figuurlijk aan verbinding tussen de bewoners wordt gebouwd.’

‘In Zeeland wordt met culturele initiatieven letterlijk en figuurlijk de verbinding gebouwd tussen bewoners van de verschillende eilanden.’

Wat vind je belangrijk in je werk als regioadviseur?
‘Bij VSBfonds vinden we dat cultuur en maatschappij onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Met een cultureel initiatief kun je maatschappelijke impact maken en omgekeerd. Als regioadviseur ben ik er voor de aanvragers van een donatie. Dat is geen kwestie van een stuk papier beoordelen en dan een groen vinkje of een rood kruis zetten. Vaak ga ik - en dat geldt ook voor mijn collega’s - het gesprek aan met de initiatiefnemer. Dat werkt naar twee kanten verhelderend. Ik krijg een beter idee bij een initiatief. De aanvrager kan gerichte vragen stellen. Ik geef advies over hoe het misschien net even anders of beter kan, waardoor doelen en impact nog scherper worden. En waardoor een aanvraag goed aansluit bij de missie, visie en doelen van VSBfonds. We willen immers als fonds en aanvrager hetzelfde: een goed en gaaf project realiseren dat culturele en/of maatschappelijke impact heeft.’

Wat is je belangrijkste tip aan mensen die een donatieaanvraag willen doen?
‘We kijken steeds nadrukkelijker naar de ‘mileage’ van projecten. Denk dus na over hoe je ervoor gaat zorgen dat jouw project geen eenmalige gebeurtenis is, maar een vervolg krijgt met duurzame impact. En … dat in je aanvraag je project tot leven komt. Want naast de doelen die je nastreeft, hoe je het wilt aanpakken enzovoort wil ik het óók gewoon voor me kunnen zien. Maak er een sprekend verhaal van. Ik weet, dat is niet makkelijk. Als initiatiefnemer zit je toch vaak in de regel- en organisatiemodus. Maar vind je dat je een idee hebt voor een prachtinitiatief? Presenteer het dan met trots en laat op papier al voelen hoe het is als ik er straks bij ben!

‘We willen als fonds en aanvrager hetzelfde: een goed en gaaf project realiseren dat culturele en/of maatschappelijke impact heeft.’

Tot slot: heb je nu een kantoorbaan of trek je er ook veel op uit?
‘Natuurlijk hebben we een aanvraagprocedure waar het nodige papierwerk voor nodig is. Dat moet gelezen en beoordeeld worden. Maar ik ga graag de provincie in. Het is leuk én belangrijk om mensen echt te ontmoeten. Dan geef je mensen pas echt de kans om hun ideeën helder te presenteren. En het geeft ook hen weer nieuwe inspiratie, een breder perspectief op hun eigen idee. Het vraagt om lef van mensen, maar ze krijgen er ook veel voor terug. Want ideeën en initiatieven groeien als je samen met andere mensen deelt.’

‘Presenteer je idee met trots en laat op papier al voelen hoe het is als ik er straks bij ben!’