Terug naar Nummer 3, oktober 2021
Nummer 3, oktober 2021
VISIE

Impact Matters verbindt ideële organisaties aan kennis van bedrijven

Impact Maters koppelt sinds 2017 goede doelen en andere ideële organisaties aan de kennis van professionals uit het bedrijfsleven en doet dat op succesvolle wijze. Waarom is juist die verbinding zo belangrijk? Wat zijn de voordelen ervan voor enerzijds de maatschappelijke en anderzijds de commerciële partijen? Oprichtster Henriëtte van Eeghen vertelt over haar visie en ervaringen.

Waar kwamen het idee en de inspiratie vandaan?

‘Ik heb zowel in het bedrijfsleven als voor maatschappelijke organisaties gewerkt. Bij TNT Post was ik betrokken bij het project Moving The World, in het kader van het Wereld Voedsel Programma. Daarin werden medewerkers op kosten van het bedrijf vrijgemaakt om gedurende een bepaalde periode hun kennis en ervaring
in te zetten in ontwikkelingslanden. Later werkte ik bij de Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC, waar regelmatig gebruik werd gemaakt van de mensen
en de expertise die het bedrijfsleven ter beschikking stelde. Een aantal dingen
viel mij op. De Stichting werden enorm geholpen. Wij haalden nieuwe kennis in huis om daarmee vraagstukken op te lossen, projecten verder te brengen en onze organisatie te professionaliseren. Bedrijven toonden hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en medewerkers konden uit hun bekende werkomgeving stappen en hun kennis en kunde toepassen in een andere omgeving. En de onderlinge dynamiek, energie en inspiratie die ontstond was groot. Het waren unieke samenwerkingen met grote wederzijdse waarde.

Waarom is Impact Matters opgericht?

‘Omdat ik ervan overtuigd raakte dat die verbinding van kennis uit bedrijven aan maatschappelijke organisaties veel vaker succesvol zou kunnen uitpakken. Dat het matchen van een ideëel vraagstuk met de juiste kennis daarbij essentieel is. En dat het verder kan en moet gaan dan een vrijblijvende vriendendienst. Dat is de behoefte waar Impact Matters zich op richt. We zijn de intermediair die de match regelt, een kick-off meeting organiseert en zorgt dat er vaste afspraken worden gemaakt. Onderweg geven we waar nodig en gevraagd begeleiding en bijsturing en we volgen uiteraard de voortgang. En we sluiten een samenwerking ook echt af en evalueren grondig. We organiseren het dus heel professioneel en projectmatig: met een kop en een staart. Dit alles maakt dat altijd helder is wat je als gematchte partijen van elkaar kunt verwachten.’

‘Unieke samenwerkingen met grote wederzijdse waarde’

Wat voor bedrijven bieden hun kennis aan?

‘We werken inmiddels samen met een tiental vaste partnerbedrijven. Grote bedrijven zoals ABN Amro, Microsoft en Vattenfall. Zij hebben kennis op vele fronten in huis. Maar ook een organisatieadviesbureau, een middelgroot advocatenkantoor en een communicatiebureau hebben zich aangesloten. Daarmee hebben we op dit moment de volle breedte van de expertise die nu nodig is om aan de actuele vragen van maatschappelijke organisaties te voldoen. Maar we zitten niet stil, de wereld verandert continu. En dat geldt dus ook voor ideële organisaties en hun vraagstukken. Je ziet dat er veelal vraag is naar expertise die normaal gesproken niet binnen hun eigen netwerk of financiële bereik ligt. De laatste jaren zie je dat er meer vraag naar kennis komt over budgettering en financiering. IT en data-analyse wordt steeds belangrijker. De coronacrisis gaf een boost aan vragen over digitaal organiseren. Wij blijven ervoor zorgen dat we beschikken over voldoende partnerbedrijven die de juiste kennis kunnen bieden en op gelijkwaardige basis met ideële organisaties willen samenwerken.’

Wat zijn de vruchten die een ideële organisaties plukt van een goede match?

‘Er zijn inmiddels voorbeelden te over van geslaagde samenwerkingen. Het inkoopproces van de Nierstichting werd geoptimaliseerd en bij Stichting AAP werd een compliance proces ingericht. Voor Steptember is een communicatieplan ontwikkeld en voor Stichting Praat werd een opvallend evenement op de Afsluitdijk georganiseerd. Het is slechts een greep uit wat er in vijf jaar is gebeurd. Ideële organisaties zijn na afloop tevreden, keren terug en waarderen ons met een 8,7.’

Wat zijn de ervaringen van de deelnemende bedrijven en medewerkers?

‘Je ziet dat medewerkers die zich gaan inzetten voor een maatschappelijk vraagstuk enorm veel energie krijgen. Soms zijn het jonge talenten. Millennials die heel bewust en maatschappelijk gedreven hun bijdrage willen leveren. Die zitten vol enthousiasme en dat straalt over naar de vragende partij. Maar er worden ook veel oudere, ervaren medewerkers ingezet. Voor hen is je kennis inzetten in een andere omgeving inspirerend en ook weer leerzaam. En minstens zo belangrijk: dat zij om hun expertise en ervaring gevraagd worden ervaren zij - terecht - als een vorm van waardering. Wij krijgen van bedrijven ook terug dat hun partnerschap met Impact Matters de medewerkersbetrokkenheid verhoogt. En eerlijk is eerlijk: het leveren van een maatschappelijke bijdragen is ook positief voor de reputatie van een bedrijf. Maar we merken dat dát nooit de belangrijkste drijfveer is om mee te doen.’

Waarom zien ook Impact Matters en VSBfonds elkaar als belangrijke partner?

‘Er zijn in Nederland parels van maatschappelijke initiatieven. Zowel VSBfonds als wij zijn daar actief naar op zoek. Vanuit ons werk hebben we elk ons eigen zicht op het aanbod van vraagstukken en initiatieven. We verwijzen dus naar elkaar door. VSBfonds als men daar denkt dat een match met kennis uit bedrijven een waardevolle bijdrage kan leveren. Wij van Impact Matters met name als we denken dat VSBfonds vanuit haar beleid, visie en doelen een project of organisatie wil steunen. Dat kan om financiële ondersteuning gaan in de vorm van een donatie. Maar VSBfonds beschikt net als wij ook over veel kennis om adviezen te geven en stevige netwerken om ook andere waardevolle verbindingen tot stand te brengen. Verder werken beide organisaties vraag gestuurd. Ook dat is een bindende factor. Kortom: samen kunnen we meer impact maken en bijdragen aan een betere wereld!’