Terug naar Nummer 3, oktober 2021
Nummer 3, oktober 2021
On the road

Ook voor nieuwkomers geldt: iedereen doet mee

Jezelf ontplooien, sociale contacten leggen. Jezelf kunnen redden, een betekenisvol leven leiden en onderdeel uitmaken van ons ‘waanzinnig gave land’. Het zijn zaken die wat VSBfonds betreft voor iedereen moeten zijn weggelegd. Ook voor de mensen die vanwege oorlog of geweld naar ons land zijn gevlucht om hier een nieuw bestaan op de bouwen. Natuurlijk zorgt de overheid voor de eerste opvang. Maar het zijn vaak de onconventionele initiatieven van burgers die ervoor zorgen dat integratie werkelijk plaatsvindt.

Kansen voor hoogopgeleide nieuwkomers

Neem het nieuwste project van UAF, dat zich inzet voor de belangen van hoogopgeleide vluchtelingen. De komende jaren zetten zij voor hen leerwerktrajecten op. Op hbo-niveau, omdat juist deze hbo’ers een ‘vergeten groep’ zijn onder de nieuwkomers. Want de collectieve gedachte luidt: zij komen er zelf wel. Niets is minder waar en UAF onderkent dat. De organisatie zorgt voor leerwerktrajecten en goede begeleiding van gevluchte studenten en professionals. Maar ook is er veel aandacht voor taal en communicatie op de werkvloer en interculturele competenties, voor zowel de nieuwkomers als de bedrijven waar ze aan de slag gaan. Bovendien gaat het om bedrijven in sectoren waar we deze mensen, hun kennis, hun ervaring en hun capaciteiten heel hard nodig hebben. Denk aan de zorg, het onderwijs en de techniek. Wie zegt dat we ‘niet op deze mensen zitten te wachten’ heeft het faliekant mis. We zitten om ze te springen!

Perspectieven voor vastgelopen nieuwkomers

Nog een voorbeeld: in Tilburg is de stichting Samen Doen de samenwerking aangegaan met Stichting Sarban; een oorspronkelijk door Afghaanse vluchtelingen opgezet netwerk van horecaondernemers die zich maatschappelijk inzetten. De komende drie jaar gaan in totaal 45 jonge nieuwkomers die tussen wal en schip zijn geraakt aan de slag in deze Afghaanse restaurants. Gebrekkige beheersing van de taal, slechte aansluiting op de arbeidsmarkt en eenzaamheid zijn redenen waarom zij tot op heden nauwelijks konden integreren. Naast het werken in de horeca gaan zij twee dagen in de week naar school, op weg naar een mbo-diploma. Ze gaan deelnemen in onze maatschappij, bouwen nieuwe sociale contacten op, vergroten hun kansen op een baan en bouwen aan nieuwe perspectieven. De gemiddelde investering per persoon is ook nog eens een fractie van een jarenlange werkeloosheidsuitkering.

Stokje overnemen

Beide projecten zijn mede mogelijk gemaakt door een donatie van VSBfonds. Het project voor hoogopgeleide nieuwkomers is bovendien een echte coproductie tussen UAF en VSBfonds. Het zijn dus juist dit soort onconventionele, maar uiterst waardevolle experimenten ideeën die wij bij VSBfonds graag ondersteunen. Want het zijn nieuwe initiatieven van gedreven mensen en organisaties met grote maatschappelijke impact. Ze beginnen klein, maar hebben een enorme potentie. Ik hoop dan ook van harte dat ze meer worden dan experimenten alleen. Maar dat overheid en politiek erdoor geïnspireerd raken en het lef hebben om het stokje over te nemen. Initiatieven als deze verdienen het namelijk om uit te groeien tot landelijke, blijvende bijdragen aan een samenleving waarin daadwerkelijk iedereen meedoet.

Bernt Schneiders
Directeur VSBfonds